Witamy na stronie ARCHIWALNEJ

Biuletynu Informacji Publicznej

Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce

 

Od dnia 1 marca 2021 r. Biuletyn Informacji Publicznej prowadzony jest pod adresem: https://bip.malopolska.pl/ugimdobczyce

 

Sesje

Miejsce: Gimnazjum w Dobczycach ul. Szkolna 43, godz. 14:00

Miejsce: strażnica OSP w Dobczycach godz. 15:00

W porządku obrad znajduje się:

Miejsce: Urząd Gminy i Miasta Dobczyce, godz 15.00

W porządku obrad znajduje się:

Miejsce: Miejsko Gminny Ośrodek Kultury i Sportu, godz 15.00

W porządku obrad znajduje się:

Miejsce: Miejsko Gminny Ośrodek Kultury i Sportu, godz 15.00

W porządku obrad znajduje się:

Miejsce: Strażnica OSP w Dobczycach, godz 12.00

W porządku obrad znajduje się:

Miejsce: Miejsko Gminny Ośrodek Kultury i Sportu, godz 15.00

W porządku obrad znajduje się:

1. Otwarcie sesji i ustalenie porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

3. Informacja Komendanta Komisariatu Policji w Dobczycach o stanie porządku publicznego i bezpieczeństwa publicznego na terenie Gminy i Miasta Dobczyce w 2010 roku.

Miejsce: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu, godz. 15.00 

Strony