Witamy na stronie ARCHIWALNEJ

Biuletynu Informacji Publicznej

Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce

 

Od dnia 1 marca 2021 r. Biuletyn Informacji Publicznej prowadzony jest pod adresem: https://bip.malopolska.pl/ugimdobczyce

 

WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA GMINY DOBCZYCE

Data: 

2012-11-02

Na podstawie art. 19 ust. 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z późniejszymi zmianami), informujemy, że wyłożono do publicznego wglądu „Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Dobczyce”.

Projekt założeń do planu jest wyłożony do wglądu w sekretariacie Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce, Rynek 26, 32-410 Dobczyce w godz. Urzędowania: poniedziałek od godziny 9:00 do godziny 17:00, wtorek - piątek od godziny 7:30 do godziny 15:30, oraz w Biuletynie Informacji Publicznej – www.dobczyce.pl/BIP na okres 21 dni.

Osoby i jednostki organizacyjne zainteresowane zaopatrzeniem w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze gminy mają prawo składać wnioski, zastrzeżenia i uwagi do projektu założeń. Uwagi proszę przesyłać na adres Urząd Gminy i Miasta Dobczyce, Rynek 26, 32-410 Dobczyce, lub drogą mailową na adres kbaran@dobczyce.pl

Osoba do kontaktu:
Krzysztof Baran  – tel. tel. 602 691 906 lub (12) 37-21-783

Załączniki:

Projekt założeń w pdf

Data opracowania: 

2012-11-02

Autor opracowania: 

Firma Ecovidi