Informacja o wszczęciu postępowania w przedmiocie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykorzystanie wód do celów energetyki wodnej dla potrzeb elektrowni wodnej w Dobczycach

Data wyniku: 

2019-02-06

Data: 

2019-02-06

Ministerstwo  Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej informuje o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną obejmującą korzystanie z wód do celów energetyki wodnej dla potrzeb elektrowni wodnej Dobczyce zlokalizowanej na rzece Rabie  w km 6+100 jej biegu, w m. Dobczyce, pow. myślenicki, woj. małopolskie.

 

Data opracowania: 

2019-02-06

Autor opracowania: 

Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej