Profesjonalne nagłośnienie i garderoby wkrótce pojawią się w Regionalnym Centrum Oświatowo-Sportowym w Dobczycach

Profesjonalne nagłośnienie i garderoby wkrótce pojawią się w Regionalnym Centrum Oświatowo-Sportowym w Dobczycach

Burmistrz Tomasz Suś, przy kontrasygnacie Skarbnik Gminy Dobczyce Antoniny Trojan, podpisał umowę na dofinansowanie zakupu nagłośnienia do auli widowiskowej i wyposażenia garderób w budynku Regionalnego Centrum Oświatowo-Sportowego w Dobczycach.

Strony