Zaproszenie na szkolenie dla rolników

Zaproszenie na szkolenie dla rolników

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Myślenicach, Kierownik Biura Powiatowego ARiMR, Kierownik Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Myślenicach Małopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego zapraszają wszystkich zainteresowanych rolników z terenu powiatu myślenickiego na szkolenie, które odbędzie się dnia 15 grudnia 2021r. ( środa ) o godz. 10.00 w Myślenicach w Muzeum Niepodległości.

Ważna informacja dla właścicieli gruntów położonych na terenie Gminy Dobczyce tj. miejscowości Bieńkowice, Brzączowice, Brzezowa, Dziekanowice, Kędzierzynka, Kornatka, Niezdów, Nowa Wieś, Rudnik, Sieraków, Skrzynka, Stadniki, Stojowice

Ważna informacja dla właścicieli gruntów położonych na terenie Gminy Dobczyce tj. miejscowości Bieńkowice, Brzączowice, Brzezowa, Dziekanowice, Kędzierzynka, Kornatka, Niezdów, Nowa Wieś, Rudnik, Sieraków, Skrzynka, Stadniki, Stojowice

Przypominamy, że po przeprowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Myślenicach modernizacji ewidencji gruntów i budynków, powierzchnie działek określone zostały z dokładnością do 1 m2, zmianie mogły ulec użytki gruntowe na działkach a także pomierzono istniejące budynki którym nadano numery ewidencyjne i uzgodniono ich funkcje.

Oferta na realizację zadania publicznego złożonego przez Stowarzyszenie Sympatyków i Absolwentów Zespołu Szkół w Dobczycach "Fundusz Rozwoju Szkoły"

Oferta realiacji zadania

W dniu 02.12.2021 r. do urzędu Gminy i Miasta Dobczyce wpłynęła oferta na realizację zadania publicznego złożonego przez Stowarzyszenie Sympatyków i Absolwentów Zespołu Szkół w Dobczycach "Fundusz Rozwoju Szkoły" pn. Podtrzymywanie kulinarnych tradycji świątecznych podczas spotkania opłatkowego seniorów.

Strony