Informacja o przystąpieniu do sporządzenia zmian części tekstowych 14 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Dobczyce

Informuje o przystąpieniu do sporządzenia zmian części tekstowych 14 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Dobczyce

Burmistrz Gminy i Miasta Dobczyce informuje o przystąpieniu do sporządzenia zmian części tekstowych 14 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Dobczyce. Przedmiotem prac planistycznych są wyłącznie zmiany tekstów planów i nie obejmują one zmiany przeznaczenia terenów.

Strony