Informacja o dowozie uczniów z niepełnosprawnością do szkół i przedszkoli

samochód do przewozu osób niepełnosprawnych

Przypominamy, że na podstawie Ustawy Prawo Oświatowe każda gmina musi zapewnić bezpłatny przewóz niepełnosprawnym dzieciom pięcioletnim i sześcioletnim, dzieciom objętym wychowaniem przedszkolnym oraz uczniom szkół podstawowych i ponadpodstawowych - do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 21.rok życia.

Strony