Świąteczna zbiórka żywności

Świąteczna zbiórka żywności

Dziś i jutro – 25-26 listopada na terenie gminy Dobczyce odbędzie się Świąteczna Zbiórka Żywności, z której zebrane artykuły długoterminowe przekazane zostaną najbardziej potrzebującym. Aby dołączyć do akcji wystarczy zakupić dodatkowe artykuły spożywcze i przekazać je wolontariuszom lub wrzucić do oznakowanych koszy.

Zakup węgla

węgielGmina Dobczyce rozpoczyna sprzedaż i dystrybucję węgla dla swoich mieszkańców.

Cena zakupu węgla: 1690 zł brutto za 1 tonę.

Podmiot, który będzie świadczył usługę to: skład węglowy KGM WĘGIEL Nikodem Klimowski, 32-433 Lubień 1123.

Informacja o możliwości świadczenia usług transportowych

Samochód ciężarowy

W związku z uruchomieniem sprzedaży węgla mieszkańcom gminy Dobczyce zapraszamy przedsiębiorców z terenu naszej gminy posiadających odpowiednie środki transportu do zgłaszania chęci świadczenia usług przewozu w celu umożliwienia dystrybucji węgla do mieszkańców. Dane kontaktowe (nazwę firmy lub imię i nazwisko, adres i numer telefonu) prosimy wysłać na adres wegiel@dobczyce.pl. Zebrane dane zostaną udostępnione zainteresowanym mieszkańcom na stronie urzędowej.

Strony