Ogłoszenie o zamiarze rozpoczęcia przebudowy drogi i możliwości zgłaszania zainteresowania udostępnieniem kanału technologicznego - ulica Rzeźnicza

Informujemy, że przygotowywane jest zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 540030K - ul. Rzeźnicza w Dobczycach w km 0+000 - 0+620".

Strony