Obowiązek wpisu do rejestru dla wytwórców odpadów obowiązanych do prowadzenia ewidencji odpadów i podmiotów prowadzących działalność w zakresie transportu odpadów

Gif rejestr

Starostwo Powiatowe w Myślenicach, na prośbę Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w Krakowie, uprzejmie informuje o utworzeniu w dniu 24 stycznia 2018 r. Rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami.

Nabór na urzędników wyborczych

Gif wybory

Na podstawie § 2 Uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie określenia liczby, trybu i warunków powoływania urzędników wyborczych, Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Krakowie informuje o zasadach dokonywania zgłoszeń kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego oraz liczbie urzędników wyborczych w gminach na obszarze właściwości terytorialnej delegatury.

Zostaw 1% w gminie Dobczyce

Gif 1%

Trwa okres składania rocznych zeznań podatkowych. Jest to czas kiedy mogą Państwo przekazać 1% swojego podatku dochodowego na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego lub osoby będącej w potrzebie.
Wystarczy tylko w zeznaniu podatkowym wpisać odpowiedni numer KRS. Wypełniając PIT sami możemy decydować jak nasze pieniądze z podatku będą wykorzystane. Dla wielu instytucji i osób prywatnych jest to znacząca forma pomocy.
Zachęcamy Państwa do przekazania 1% potrzebującym z naszej gminy. Prezentujemy listę osób i instytucji, którym mogą go Państwo ofiarować.

Uatrakcyjnienie Wzgórza Starego Miasta - główny cel III etapu Zagospodarowania otoczenia Zbiornika Dobczyckiego

grafika - hiperłącze Zagospodarowanie otoczenia Zbiornika Dobczyckiego etap 3W etapie III "Zagospodarowania otoczenia Zbiornika Dobczyckiego" postawiono przede wszystkim na zwiększenie atrakcyjności turystycznej Wzgórza Staromiejskiego i stworzenie pętli turystycznej. Zachęcamy do obejrzenia filmu, w którym prześledzić możemy trasę zmian, jaka nastąpi po realizacji tego etapu. Film otworzy się w nowym oknie po kliknięciu w grafikę.

Tworząc słowem i nicią - wernisaż pani Małgorzaty Budyn i wieczór poezji pana Kazimierza Budyna

Wernisaż koronczarki pani Małgorzaty Budyn i wieczorek poetycki pana Kazimierza Budyna

Mroźny piątkowy wieczór mogliśmy spędzić w niewielkiej, ale jakże przytulnej galerii Ispiny. Tym razem wnętrze wypełniły prace koronkarskie pani Małgorzaty Budyn, które okraszone były poezją równie utalentowanego męża – pana Kazimierza. Małżeństwo pochodzące ze Stadnik od lat z sukcesami rozwija swoje pasje.

Strony