Gmina Dobczyce pozyskała dofinansowanie na montaż kolektorów słonecznych, fotowoltaiki oraz pomp ciepła

fotowoltaika - fot. pixabayStarania Gminy Dobczyce o dofinansowanie montażu instalacji odnawialnych źródeł energii (OZE), podjęte wspólnie z LGD Turystyczna Podkowa i gminami w niej zrzeszonymi zakończyły się sukcesem. W sierpniu 2018 r. zapadła decyzja o przyznaniu projektowi dofinansowania w łącznej kwocie ponad 12 mln złotych.

Wyjątkowe wyróżnienie podczas historycznego wydarzenia

Wręczenie tytułu Honorowego Ambasadora Gminy i Miasta DobczyceUroczystości związane z jubileuszem 770-lecia istnienia miasta Sarisske Michalany na Słowacji były okazją do wręczenia Stefanowi Liptakowi wyróżnienia pn.: „Honorowy Ambasador Gminy i Miasta Dobczyce”. Nadanie tego tytułu, przyznawanego za wybitne osiągnięcia mające znaczenie dla rozwoju Gminy Dobczyce, ogłosił wśród obecnych na uroczystości mieszkańców miasta Burmistrz Gminy i Miasta Dobczyce Paweł Machnicki.

Strony