Rządowy Program Odbudowy Zabytków

Rządowy Program Odbudowy Zabytków ma na celu odbudować blask zabytków w całej Polsce. Program realizowany jest poprzez promesy inwestycyjne udzielane przez BGK.  Jest to bezzwrotne dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

w trakcie realizacji

schody na Stare Miasto
W ramach zadania zostaną poddane kompleksowej konserwacji zabytkowe kamienne schody pochodzące z XVII i XVIII wieku.
zamek
Inwestycja dotyczy obiektu zarejestrowanego jako zabytek nieruchomy województwa małopolskiego: ruiny zamku w Dobczycach, otoczenie wraz z drzewostanem.
dzwonnica w Dzieknowicach
Inwestycja dotyczy obiektu zarejestrowanego jako zabytek nieruchomy województwa małopolskiego: Kościół pw. św. Marii Magdaleny i św. Mikołaja z otoczeniem w granicach cmentarza przykościelnego wraz z