Rejestr Danych Kontaktowych - usługa wspomagająca przepływ informacji

RDK

Wychodząc naprzeciw utrudnieniom w kontaktach bezpośrednich, ale również ułatwiając dostęp do informacji i przyspieszając załatwianie formalności, utworzony został Rejestr Danych Kontaktowych. Dzięki RDK możemy otrzymać powiadomienie m.in. o: - dokumentach gotowych do odbioru (np. dowodzie osobistym lub rejestracyjnym),

Nabór wniosków w Regionalnym Konkursie Grantowym Programu Równać Szanse 2020

równe szanse

Od 4 sierpnia lokalne organizacje pozarządowe, domy kultury i biblioteki oraz nieformalne grupy dorosłych z małych miejscowości mogą składać wnioski o dotację do 8 500 zł na półroczne działania z młodzieżą! W tym konkursie można otrzymać dofinansowanie do 8 500 zł na sześciomiesięczne projekty realizowane od 01.02.2021 r. do 31.07.2021 r.

Strony