Świetliczaki-Ignaczaki zgłębiały temat odpadów roślinnych i zwierzęcych jako źródła energii

Niby naukowiec, a artystyczna dusza - tym razem Ignacy pokazał, co jest źródłem energii dla ludzi i zwierząt, jak można jeszcze kreatywnie wykorzystać produkty spożywcze i że finalnie mogą trafić na kompostownik, by stać się źródłem energii dla kolejnych roślin.

Uproszczona oferta na realizację zadania publicznego pod nazwą: „Zajęcia edukacyjno-informacyjne dot. uzależnień” złożona przez Ochotniczą Straż Pożarną w Dziekanowicach

baner - uproszczona oferta

W dniu 29.02.2024 roku do Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce wpłynęła uproszczona oferta na realizację zadania publicznego pod nazwą „Zajęcia edukacyjno-informacyjne dot. uzależnień” złożona przez Ochotniczą Strażą Pożarną w Dziekanowicach z siedzibą: Dziekanowice 100, 32-410 Dobczyce.

Umowa na dofinansowanie przebudowy drogi Stadniki - Kwapinka w wysokości ponad 2,8 mln zł podpisana

podpisanie umowy, na zdjęciu od lewej: skarbnik Antonina Trojan, burmistrz Tomasz Suś, wojewoda Jan Krzysztof Klęczar

W Starostwie Powiatowym w Myślenicach w dniu 1 marca 2024 r. miało miejsce podpisanie umów z beneficjentami Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Wśród nich znalazła się także Gmina Dobczyce, której przyznano środki w wysokości 2 811 211,20 zł na dofinansowanie inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej 540131K w miejscowości Stadniki, Kędzierzynka”.

10 marca 2024 r. odbędzie się xRUN - mogą wystąpić czasowe utrudnienia w ruchu

Informujemy, że 10 marca w gminie Dobczyce odbędzie się bieg górski z cyklu xRUN. W związku z powyższym na końcowym etapie trasy, który prowadzić będzie drogami publicznymi mogą wystąpić czasowe utrudnienia w ruchu.Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi przy ulicy Podlesie, Górskiej i Przedbronie. Jednocześnie informujemy, że drogi nie będą wyłączone z ruchu pojazdów.

O współpracy w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami

trzy postacie na tle flag

Podczas LXXII Sesji Rady Miejskiej w dniu 27 lutego 2024 r. mieliśmy okazję gościć prezes Stowarzyszenia Przytul Sierściucha Dominikę Bałuk-Cienkosz. Jest to Stowarzyszenie, które współpracuje z Gminą Dobczyce przy realizacji zadań związanych z opieką nad bezdomnymi zwierzętami oraz szeregu działań mających na celu zapobieganie bezdomności zwierząt.

Strony