Zuchy i harcerze w nowej siedzibie

Zuchy i harcerze w nowej siedzibie

Niebawem zarówno dobczyckie zuchy, jak i harcerze, będą spotykać się w nowej siedzibie. W związku z sytuacją spowodowaną nieporozumieniem, do której doszło podczas przygotowania obiektu przy ul. Jagiellońskiej do remontu, burmistrz natychmiast podjął kroki w celu wyjaśnienia zajścia, jak i zorganizowania nowej siedziby dla dobczyckich drużyn.

Strony