Otwarty konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej oraz kultury i tradycji, turystyki oraz działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym

Data: 

2019-02-07

otwarty konkurs ofertBurmistrz Gminy i Miasta Dobczyce ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej oraz kultury i tradycji, turystyki oraz działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.

Strony