3,5 miliona złotych na dokończenie budowy Szkoły Podstawowej w Dziekanowicach

konferencja prasowa - otrzymanie promesy na dokończenie budoy SP w Dziekanowicach

Wojewoda Małopolski Piotr Ćwik przekazał Gminie Dobczyce na ręce Burmistrza Tomasza Susia promesę w wysokości 3,5 miliona złotych na dokończenie budowy Szkoły Podstawowej w Dziekanowicach. Są to środki finansowe przekazane przez premiera Mateusza Morawieckiego, po aplikacji złożonej przez Gminę Dobczyce o wsparcie finansowe tego zadania ze środków rządowych.

Podinsp. Tomasz Sawski nowym Komendantem Komisariatu Policji w Dobczycach

Podinsp. Tomasz Sawski nowym Komendantem Komisariatu Policji w Dobczycach

Komendant Powiatowy Policji w Myślenicach, insp. Maciej Kubiak w obecności władz samorządowych oraz policjantów i pracowników jednostki w dniu 9 maja 2019 r. uroczyście wprowadził na stanowisko Komendanta Komisariatu Policji w Dobczycach podinsp. Tomasza Sawskiego, który dotychczas pełnił funkcję Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Myślenicach.

Strony