Oferta na realizację zadania publicznego pod nazwą „Młodzi strażacy, zdrowo, sportowo, bezalkoholowo 2021”, złożona przez OSP Dobczyce

Oferta na realizację zadania publicznego pod nazwą „Młodzi strażacy, zdrowo, sportowo, bezalkoholowo 2021”, złożona przez OSP Dobczyce

W dniu 03.08.2021 roku do Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce wpłynęła uproszczona oferta na realizację zadania publicznego pod nazwą  „Młodzi strażacy, zdrowo, sportowo, bezalkoholowo 2021”, złożona przez OSP Dobczyce. Zgodnie z art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.), w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia wpłynięcia oferty, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego zamieszcza ofertę na okres 7 dni:
- w Biuletynie Informacji Publicznej,

Bezpłatne badania stawów biodrowych u niemowląt zamieszkujących powiat myślenicki

Bezpłatne badania stawów biodrowych u niemowląt zamieszkujących powiat myślenicki

W ramach projektu Zdrowa Rodzina Powiat Myślenicki finansuje badania stawów biodrowych u niemowląt w wieku od 4 tygodnia do 4 miesiąca życia, zamieszkujących powiat myślenicki. Realizatorem badań jest SPZOZ w Myślenicach. Warunkiem kwalifikacji jest również  kryterium wizyty pierwszorazowej (nie może to być kolejna wizyta). Badania prowadzone są w ramach profilaktyki następstw dysplazji stawów biodrowych. Więcej informacji w załącznikach.

Oferta na realizację zadania publicznego pod nazwą „Bezpieczne wakacje w Dziekanowicach - zdrowo - sportowo - bezalkoholowo” złożona przez LKS Dziecanovia

Oferta na realizację zadania publicznego pod nazwą „Bezpieczne wakacje w Dziekanowicach - zdrowo - sportowo - bezalkoholowo” złożona przez LKS Dziecanovia

W dniu 28.07.2021 roku do Urzędu Miasta i Gminy Dobczyce wpłynęła uproszczona oferta na realizację zadania publicznego pod nazwą „Bezpieczne wakacje w Dziekanowicach - zdrowo - sportowo - bezalkoholowo”, złożona przez LKS Dziecanovia, Dziekanowice 102, 32-410 Dobczyce.

Oferta na realizację zadania publicznego pod nazwą „Bądź strażakiem, zachowaj sprawność i trzeźwość” złożona przez OSP Stojowice

Oferta na realizację zadania publicznego pod nazwą „Bądź strażakiem, zachowaj sprawność i trzeźwość” złożona przez OSP Stojowice

W dniu 23.07.2021 roku do Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce wpłynęła uproszczona oferta na realizację zadania publicznego pod nazwą „Bądź strażakiem, zachowaj sprawność i trzeźwość”, złożona przez OSP Stojowice.

Tylko do 26 lipca 2021 r. można składać wnioski o dowód osobisty przez ePUAP

Tylko do 26 lipca 2021 r. można składać wnioski o dowód osobisty przez ePUAP

Urząd Gminy i Miasta Dobczyce uprzejmie informuje, iż wyłącznie do 26 lipca 2021 r. (poniedziałek) możliwe jest składanie elektronicznie wniosków o wydanie dowodu osobistego przez ePUAP, zarówno dla osoby dorosłej jak i dla dzieci. W związku z pracami  wdrożeniowymi dotyczącymi nowych dowodów osobistych zawierających drugą cechą biometryczną w postaci odcisków palców, usługa umożliwiająca złożenie wniosku o dowód osobisty przez internet zostanie wyłączona.

Strony