Przeznaczenie do zamiany

lokalizacjia działek przeznaczonych do zamianyBurmistrz Gminy i Miasta Dobczyce przeznacza do zamiany, stanowiące własność Gminy Dobczyce, niezabudowane nieruchomości: położoną w Brzączowicach, gmina Dobczyce, oznaczoną działką nr 7/2 o powierzchni 0.0070 ha, dla której Sąd Rejonowy w Myślenicach Zamiejscowy V Wydział Ksiąg Wieczystych z/s w Dobczycach prowadzi księgę wieczystą KR2Y/00007241/8 oraz

Nowa aplikacja edo App do e-dowodów

aplikacja - grafika

Dowody osobiste z warstwą elektroniczną są wydawane od 4 marca 2019 r. Warstwa elektroniczna to wbudowany bezstykowy chip, dzięki któremu można elektronicznie podpisywać dokumenty. Jednak, aby móc skorzystać z tej funkcjonalności, należy najpierw aktywować warstwę elektroniczną. Można tego dokonać w urzędzie gminy odbierając dowód osobisty lub w innym dogodnym dla siebie terminie. Aktywując warstwę elektroniczną ustala się dwa kody PIN (cztero- i sześciocyfrowy).

Strony