Oddział Małopolski PFRON informuje o naborze wniosków służących walce z COVID-19

BEZPIECZNY WTZ

Od 11 sierpnia 2020 roku do 31 sierpnia 2020 roku można składać wnioski o powierzenie grantów w ramach projektu pn. „Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami”, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego złożona przez OSP Bieńkowice na zadanie "Młodzi Strażacy zdrowo, sportowo, bezpromilowo - Bieńkowice"

komunikat zadanie publiczne

W dniu 19.08.2020 roku do Urzędu Miasta i Gminy Dobczyce wpłynęła uproszczona oferta na realizację zadania publicznego złożona przez OSP Dobczyce, z siedziba Bieńkowice 122, 32-410 Dobczyce. Zgodnie z art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.)

Strony