Przerwa w dostawie wody — Brzezowa, Kornatka, Dobczyce (ul. Dębowa i przyległe)

Urząd Gminy i Miasta Dobczyce informuje, że w związku z awarią sieci wodociągowej nastąpi przerwa w zasilaniu w wodę miejscowości: Brzezowa, Kornatka i Dobczyce (ulice: Dębowa, Myśliwska, Podlesie, Skalna, Sosnowa). Przewidywany czas usunięcia awarii — godzina 13.

Za wszelkie utrudnienia w korzystaniu z sieci wodociągowej UGiM Dobczyce przeprasza.

Przeznaczenie do dzierżawy nieruchomości położonych w Dobczycach

Lokalizacja działek przy ul. Szkolnej przeznaczonych do wydzierżawieniaBURMISTRZ GMINY i MIASTA DOBCZYCE
1.przeznacza  do  wydzierżawienia  na  czas  oznaczony do  dnia  30.11.2021  roku, z przeznaczeniem na ogródek przydomowy, nieruchomość położoną w Dobczycach, oznaczoną działką nr 1474/3 o powierzchni 0.0098 ha, dla  której Sąd Rejonowy w Myślenicach Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z/s w Dobczycach prowadzi księgę wieczystą KR2Y/00017456/1. Roczny czynsz dzierżawny ustala się w wysokości 20,00 złotych + VAT zgodnie ze stawką procentową obowiązującą w dniu powstania obowiązku podatkowego.

Przeznaczenie do sprzedaży nieruchomości w Dobczycach

Działka 1474/8 w Dobczycach przeznaczona na sprzedażBURMISTRZ GMINY i MIASTA DOBCZYCE
przeznacza do sprzedaży niezabudowaną nieruchomość gruntową położoną w Dobczycach, oznaczoną działką nr 1474/8 o powierzchni 0.0080 ha, dla której Sąd Rejonowy w Myślenicach Zamiejscowy V Wydział Ksiąg Wieczystych z/s w Dobczycach prowadzi księgę wieczystą KR2Y/00017456/1 - bez obciążeń.

Strony