Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce o przystąpieniu do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Brzączowice

Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce o przystąpieniu do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Brzączowice

Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce z dnia 12 października 2022 r. o przystąpieniu do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Brzączowice w zakresie likwidacji terenów komunikacji – drogi wewnętrznej oznaczonej na rysunku obowiązującego planu symbolem 6KDW w Brzączowicach.

I piętro Środowiskowego Domu Samopomocy w Dobczycach zostanie wykończone

podpisanie umowy, od lewej: Katarzyna Borczak, Adrian Bochacki, Tomasz Suś, Antonina Trojan

Burmistrz gminy i miasta Dobczyce Tomasz Suś podpisał dziś umowę z firmą WIBA Baran-Bochacki s.c., reprezentowaną przez Pana Adriana Bochackiego, na modernizację budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Dobczycach. W podpisaniu umowy uczestniczyli również Skarbnik Gminy Dobczyce Antonina Trojan oraz koordynator realizowanego zadania z ramienia Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce Katarzyna Borczak.

Opracowanie Strategi Rozwoju Gminy Dobczyce 2023 - 2030 - ankieta dla młodzieży uczącej się poza granicami gminy Dobczyce

ankieta

Przy opracowywaniu Strategii Rozwoju Gminy Dobczyce 2023 - 2030 zależy nam na poznaniu opinii oraz potrzeb młodego pokolenia. Dlatego też zachęcamy osoby w wieku 15-18 lat, które są mieszkańcami gminy Dobczyce, ale uczą się w placówkach zlokalizowanych poza granicami gminy o wypełnienie krótkiej ankiety, która pozwoli nam poznać nowy punkt widzenia.

Strony