Zaproszenie do składania wniosków o przyznanie dotacji na realizację zadań w dziedzinie sportu na 2023 rok

Zaproszenie do składania wniosków o przyznanie dotacji na realizację zadań w dziedzinie sportu na 2023 rok

Urząd Gminy i Miasta Dobczyce informuje, że na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w sprawie określania warunków i trybu finansowania zadań własnych Gminy Dobczyce w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu do dnia 15 listopada 2022 r. należy składać wnioski o przyznanie dotacji w dziedzinie sportu.

Informacja o konsultacjach autopoprawki do projektu uchwały „Rocznego Programu Współpracy Gminy Dobczyce z organizacjami pozarządowymi"

Informacja o konsultacjach autopoprawki do projektu uchwały „Rocznego Programu Współpracy Gminy Dobczyce z organizacjami pozarządowymi

Burmistrz Gminy i Miasta Dobczyce zarządza przeprowadzenie konsultacji autopoprawki do projektu uchwały Rady Miejskiej w Dobczycach w sprawie uchwalenia „Rocznego Programu Współpracy Gminy Dobczyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023”.

Twórz z nami Strategię Rozwoju Gminy Dobczyce do roku 2030 – zachęcamy do udziału w ankiecie

Twórz z nami Strategię Rozwoju Gminy Dobczyce do roku 2030 – zachęcamy do udziału w ankiecie

Gmina Dobczyce prowadzi prace nad opracowaniem Strategii Rozwoju Gminy Dobczyce do roku 2030. W wyniku dotychczasowych prac zespołu zadaniowego i konsultacji społecznych, w formie  spotkań konsultacyjnych oraz badań ankietowych, opracowana została diagnoza - dokument stanowiący punkt wyjściowy do dalszych prac nad strategią gminy.

Strony