Dotacja Burmistrza Dobczyc na dowóz dzieci niepełnosprawnych z gminy Dobczyce

Burmistrz Gminy i Miasta Dobczyce przyznaje dotację na realizację zadania z zakresu edukacji, oświaty i wychowania - dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Dobczyce z miejsca zamieszkania dziecka do ośrodka Rehabilitycyjno – Edukacyjno - Wychowawczego w Myślenicach i z powrotem do miejsca zamieszkania  w 2021

Strony