Rada Miejska w Dobczycach przyjęła uchwałę o zwolnieniu w 2021 r. z II i III raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w lokalach gastronomicznych

Na wniosek Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce Tomasza Susia, na sesji Rady Miejskiej w Dobczycach w dniu 10 marca 2021 r., rozpatrywana była sprawa dot. zwolnienia z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia  w miejscu sprzedaży (lokale gastronomiczne)

Strony