Oferta na realizację zadania publicznego pod nazwą „Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza dla współczesnej młodzieży i współczesnego zagrożenia uzależnieniami ” złożona przez OSP Stadniki

Oferta na realizację zadania publicznego pod nazwą „Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza dla współczesnej młodzieży i współczesnego zagrożenia uzależnieniami ” złożona przez OSP Stadniki

W dniu 26.08.2021 roku do Urzędu Miasta i Gminy Dobczyce wpłynęła uproszczona oferta na realizację zadania publicznego pod nazwą  „Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza dla współczesnej młodzieży i współczesnego zagrożenia uzależnieniami ” złożona przez OSP Stadniki.

Strony