Obsługa Inwestora w gminie Dobczyce

Obsługa Inwestora w gminie Dobczyce


Zapytaj, co Województwo Małopolskie może zrobić dla Twojej firmy?

wsparcie Centrum Business in Małopolska

Zachęcamy do kontaktu i zapoznania się z bezpłatnymi usługami oferowanymi przez Centrum Business in Małopolska:

 • wspieramy małopolskie firmy w rozwoju eksportu i ekspansji na rynki zagraniczne
 • przygotujemy kompleksową ofertę inwestycyjną regionu Małopolski
 • wspieramy inwestorów zarówno zagranicznych, jak i krajowych zainteresowanych lokowaniem nowych inwestycji na terenie Małopolski
 • prowadzimy szeroką bazę terenów inwestycyjnych w Małopolsce
 • informujemy o możliwościach dofinansowania działalności inwestycyjnej oraz eksportowej Twojej firmy

Centrum Business in Małopolska jest wspólnym przedsięwzięciem Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego oraz Krakowskiego Parku Technologicznego, łączącym doświadczenia i najlepsze praktyki tych instytucji w zakresie obsługi inwestora, eksportera oraz promocji gospodarczej Małopolski. Dzięki Partnerom tworzącym centrum mamy zasoby i mozliwości efektywnego wspomagania małopolskiego biznesu.

Kontakt:

ul. Podole 60, 30-394 Kraków

tel. +48 12 620 91 40

email: contact@businessinmalopolska.pl

Informacja Centrym Business in Małopolska


Ulgi podatkowe dla małopolskich przedsiębiorców. Wsparcie Krakowskiego Parku Technologicznego dla firm

Małopolska. Tutaj się inwestuje. - kampania promocyjna

Prowadzisz przedsiębiorstwo na terenie Małopolski lub powiatu jędrzejowskiego? Zgłoś się do Krakowskiego Parku Technologicznego. Możesz otrzymać wsparcie: zwolnienie z podatku dochodowego CIT lub PIT.

W Małopolsce warto inwestować i korzystać z ulgi podatkowej w ramach Polskiej Strefy Inwestycji (PSI) – programu pomocy dla inwestorów obsługiwanego przez Krakowski Park Technologiczny.

Kto może ubiegać się o wsparcie?

O wsparcie mogą się ubiegać przedsiębiorcy, którzy chcą:

 • utworzyć nowy zakład,
 • zwiększyć zdolność produkcyjną swojego zakładu,
 • wprowadzić nowe produkty,
 • zmienić proces produkcyjny.

Jakiego typu branże mogą ubiegać się o wsparcie?

O pomoc może ubiegać się firma z szerokiego wachlarza branż. Pomoc mogą otrzymać niemal wszystkie firmy produkcyjne i logistyczne oraz niektóre usługowe. Wśród ostatnich inwestorów w PSI, znalazły się:

 • branże tradycyjne (przemysł motoryzacyjny, ,środków transportu, chemiczny, sektor spożywczy. Warto zauważyć także producentów innowacyjnych łazienek, zbiorników kompozytowych, wyposażenia meblowego czyelementów drewnianych i metalowych).
 • firmy z sektora usług ( informatycznych, badawczo-rozwojowych w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych, rachunkowości i kontroli ksiąg, usług w zakresie księgowości (z wyłączeniem deklaracji podatkowych), badań i analiz technicznych, centrów telefonicznych, usług architektonicznych oraz inżynieryjnych).

Kto wydaje decyzję o wsparciu?

Decyzję o wsparciu na obszarze województwa małopolskiego oraz powiatu jędrzejowskiego (w woj. świętokrzyskim) – na podstawie wniosku przedsiębiorcy – wydaje Krakowski Park Technologiczny w imieniu ministra właściwego ds. gospodarki.

Jaka jest realna pomoc dla przedsiębiorstwa?

Wysokość pomocy publicznej na obszarze obsługiwanym przez KPT (zwolnienia z podatku dochodowego CIT lub PIT) wynosi:

 • dla dużych
 • dla średnich
 • dla małych i mikro przedsiębiorstw, poniesionych nakładów inwestycyjnych.

Np. mały przedsiębiorca inwestujący 5 mln zł na zakup gruntu, budowę zakładu i wyposażenie w potrzebne maszyny, uzyska zwolnienie z PIT lub CIT w wysokości 2 750 000 zł do wykorzystania przez 12 lub 15 lat. Podatku nie płaci tak długo, dopóki ten limit (2 750 000 zł) nie zostanie wykorzystany.

Krakowski Park Technologiczny udziela pomocy bez względu na miejsce inwestycji.

Więcej informacji na temat Polskiej Strefy Inwestycji i korzyści dla przedsiębiorców można znaleźć tutaj lub poprzez bezpośredni kontakt z Działem Obsługi Inwestora KPT:

email: strefa@kpt.krakow.pl tel. +48 690 950 600 i +48 12 345 32 23.

Link bezpośredni do dodatkowych informacji na temat PSI: https://www.kpt.krakow.pl/polska-strefa-inwestycji/informacje-podstawowe/

Inwestuj w Małopolsce i skorzystaj z ulgi!