Odbiór, transport i utylizacja azbestu

Odbiór, transport i utylizacja azbestu finansowane przez Gminę Dobczyce


 

usuwanie azbestu

 

Burmistrz Gminy i Miasta Dobczyce podpisał umowę z Firmą Remontowo – Budowlaną „RAGAR” na załadunek, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest, pochodzących z wymiany pokryć dachowych budynków mieszkalnych zlokalizowanych na terenie Gminy Dobczyce. Mieszkańcy na własny koszt dokonują demontażu azbestu i wymiany pokrycia na nowe, a Gmina pokrywa koszty związane z jego odbiorem, transportem i utylizacją.

Wszyscy mieszkańcy zainteresowani odbiorem azbestu zobowiązani są złożyć pisemny wniosek na dziennik podawczy Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce.
Z uwagi na ograniczony budżet decyduje kolejność zgłoszeń.

Formularz wniosku dostępny jest poniżej oraz w urzędzie miasta.