Kontakt

Rynek w Dobczycach

 

Urząd Gminy i Miasta Dobczyce
32-410 Dobczyce, Rynek 26
tel. (+48 12) 37-21-700, 37-21-701
fax. (+48 12) 27-12-993
ugim@dobczyce.pl

Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Adres skrytki ePUAP: /rl48mj3p3g/SkrytkaESP

Godziny otwarcia:
poniedziałek: 7:30 - 17:00 /kasa urzędu 7:30 - 14:30/
wtorek - czwartek: 7:30 - 15:30 /kasa urzędu 7:30 - 14:30/
piątek: 7:30 - 14:00 /kasa urzędu 7:30 - 13:00/

Godziny przyjmowania klientów Urzędu Stanu Cywilnego i Ewidencji Ludności:
poniedziałek: 7:30 - 12:00 oraz 14:00 - 17:00
wtorek: 7:30 - 12:00 oraz 14:00 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 -12:00 oraz 14:00 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:00
w Urzędzie Stanu Cywilnego, Ewidencji Ludności i kasie urzędu przerwa śniadaniowa: codziennie w godz. 10:00 - 10:15

Burmistrz Gminy i Miasta przyjmuje klientów w sprawie skarg i wniosków
we wtorki i czwartki, w godzinach od 13:00 do 15:00 po wcześniejszym ustaleniu terminu w sekretariacie

Rachunek urzędu – Bank Spółdzielczy Dobczyce nr konta: 50 8602 0000 0000 0000 0752 0002

Istnieje możliwość telefonicznego ustalania spotkań z kierownikami poszczególnych Referatów Urzędu. 
Dane kontaktowe do kierowników znajdą Państwo w zakładce Urząd Gminy i Miasta Referaty i Pracownicy.

Dane do faktury:
Gmina Dobczyce
Rynek 26
32-410 Dobczyce
NIP: 681-100-44-43
 
---

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobczycach

ul. Jagiellońska 44h,
32-410 Dobczyce
Telefon: +48 12 37 31 100

E-mail: mgops@mgops.dobczyce.pl
ePUAP: /mgopsdobczyce/mgops
NIP: 6811805551
REGON: 356297145

---

Centrum Usług Wspólnych Gminy Dobczyce
Ul. Jagiellońska 44h (obok strażnicy OSP)
32-410 Dobczyce

tel. 12 37 31 150