Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

w trakcie realizacji

Modernizacja drogi gminnej wewnętrznej w Sieraków - Bania II
Modernizacji uległa droga gminna wewnętrzna w Sierakowie - Bania II. Droga asfaltowa zastąpiła w tym miejscu gruntowy dojazd do posesji mieszkańców tej części Sierakowa.
Budowa kolektora K2, budowa przepustu na rowie „C” w ramach odwodnienia Zarabia
W dniu 16.08.2021 r została podpisana umowa na "Odwodnienie terenów w kompleksie sieci rowów i cieków odwadniających kompleks Dobczyce-Zarabie” cześć zamówienia nr 5 - Zadanie 5 pn.: „Budowa kolekt