Gminny Program Rewitalizacji Gminy Dobczyce

Gminny Program Rewitalizacji Gminy Dobczyce

Zgodnie z Uchwałą Nr XXXV/229/17 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 10 marca 2017 roku został przyjęty Gminny Program Rewitalizacji Gminy Dobczyce.

Lokalny Program Rewitalizacji dla Miasta Dobczyce

Zgodnie z Uchwałą Nr XXXI/277/09 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 13 stycznia  2009 roku został przyjęty Lokalny Program Rewitalizacji dla Miasta Dobczyce na lata 2008-2015.

Więcej o działaniach w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Dobczyce na: https://www.dobczyce.pl/gminny-program-rewitalizacji.html-0#overlay-cont...