System dystrybucji jodku potasu na terenie Gminy Dobczyce

Punkty wydawania tabletek ze stabilnym jodem na terenie Gminy Dobczyce:

1. Urząd Gminy i Miasta Dobczyce, ul. Rynek 26, 32 - 410 Dobczyce (Obwód wyborczy nr 1)

2. Ochotnicza Straż Pożarna w Dobczycach, ul. Jagiellońska 44, 32 - 410 Dobczyce. (obwód wyborczy nr 2)

3. Regionalne Centrum Oświatowo-Sportowe w Dobczycach, ul. Szkolna 43, 32 - 410 Dobczyce (obwód wyborczy nr 3)

4. Ochotnicza Straż Pożarna w Brzączowicach, Brzączowice 219, 32 - 410 Dobczyce

5. Ochotnicza Straż Pożarna w Brzezowej, Brzezowa 1, 32 - 410 Dobczyce                 

6. Ochotnicza Straż Pożarna w Bieńkowicach, Bieńkowice 122, 32 – 410 Dobczyce   

7. Ochotnicza Straż Pożarna w Dziekanowicach, Dziekanowice 100, 32  - 410 Dobczyce

8. Ochotnicza Straż Pożarna w Kornatce, Kornatka 312, 3 2 – 410 Dobczyce             

9. Ochotnicza Straż Pożarna w Kędzierzynce, Kędzierzynka 96, 32 - 410 Dobczyce     

10. Ochotnicza Straż Pożarna w Nowej Wsi, Nowa Wieś 41, 32 – 410 Dobczyce        

11. Ochotnicza Straż Pożarna w Rudniku, Rudnik 75, 32 - 410 Dobczyce                     

12. Ochotnicza Straż Pożarna w Sierakowie, Sieraków 170 , 32 - 410 Dobczyce           

13. Ochotnicza Straż Pożarna w Skrzynce, Skrzynka 133, 32 - 410 Dobczyce          

14. Ochotnicza Straż Pożarna w Stadnikach, Stadniki 145, 3 2 - 410 Dobczyce            

15. Ochotnicza Straż Pożarna w Stojowicach, Stojowice 130, 32 – 410 Dobczyce        

16. Regionalne Centrum Oświatowo Sportowe w Dobczycach, Sołectwo Niezdów, Dobczyce ul. Szkolna 43, 32 - 410 Dobczyce                  

Tabletek starczy dla każdego, kto będzie ich potrzebował
Przypominam, że tabletki będą dystrybuowane bezpośrednio do mieszkańców tylko w razie realnego zagrożenia. Odpowiednia ilość jodku potasu została zabezpieczona dla każdego, kto będzie tego potrzebował i zgłosi się do danego punktu na terenie swojej gminy – dodaje wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

Jesteśmy w gotowości, ale obecnie nie ma zagrożenia
Przypominamy, że profilaktyczne przyjmowanie jodku potasu na własną rękę jest odradzane przez lekarzy i specjalistów. Obecnie nie ma powodów, aby rozpoczynać wydawanie jodku potasu obywatelom. Służby są w gotowości do natychmiastowego uruchomienia tego procesu. Na tę chwilę nie ma zagrożenia, obywatele mogą się czuć bezpiecznie. Sytuacja radiacyjna jest cały czas monitorowana przez Państwową Agencję Atomistyki i Centrale Laboratorium Ochrony Radiologicznej.

- W przypadku wystąpienia mało prawdopodobnego, zdarzenia, jakim jest skażenie radiacyjne, służby państwowe natychmiast powiadomią wszystkich mieszkańców wszystkimi dostępnymi kanałami, czyli m.in. za pomocą alertu RCB. Wówczas rozpocznie się dystrybucja bezpośrednio do obywateli. Dystrybucja ta będzie maksymalnie uproszczona. Jeśli pojawi się rzeczywiste zagrożenie, jest oczywiste, że będzie się liczył czas. Osoby zgłaszające się do Punktów Wydawania Tabletek Jodku Potasu w gminach nie będą musiały legitymować się dowodem osobistym czy innym dokumentem. Każdy otrzyma taką liczbę tabletek, jak wskaże – dla siebie i dla swoich bliskich, z zaznaczeniem, ze dawkowanie musi się odbywać zgodnie z zaleceniami, inaczej może komuś zaszkodzić – tłumaczy wojewoda Łukasz Kmita.

Sytuację radiacyjną na terenie Polski można sprawdzać na mapie aktualizowanej przez Państwową Agencję Atomistyki: https://monitoring.paa.gov.pl/maps-portal/

Tutaj też można zapoznać się z systemem monitorowania sytuacji radiacyjnej i bieżącymi działaniami podejmowanymi przez PAA: https://www.gov.pl/web/paa/nowa-mapa-radiacyjna-polski-panstwowej-agencji-atomistyki

Znaczenie profilaktyki jodowej:

- Zastosowanie jodku potasu w dawce blokującej funkcję tarczycy jest standardowym działaniem prewencyjnym, przygotowanym i zatwierdzonym przez WHO oraz Międzynarodową Agencję Atomistyczną na wypadek incydentu nuklearnego. Należy jednak pamiętać o zagrożeniach, jakie mogą wynikać z nieuzasadnionego i niekontrolowanego stosowania tego preparatu. Nie można przyjmować jodku potasu na własną rękę i „ na zapas”, a w wątpliwych przypadkach należy zawsze skonsultować się z lekarzem. Dlatego nawet jeżeli istnieją wskazania do stosowania jodku potasu, nie zawsze można go stosować. Przede wszystkim nie można go stosować w przypadku uczulenia na którykolwiek składnik preparatu, także w przypadku, gdy występuje nadczynność tarczycy lub zaostrzające się pod wpływem jodu niektóre choroby np. opryszczkowe zapalenie skóry (choroba Duhringa) czy też zapalenie naczyń z hipokomplementemią. Należy unikać przyjmowania jodu w przypadku podejrzenia nowotworu tarczycy; co może zaburzać diagnostykę i leczenie - mówi dr hab. n. med. Elwira Przybylik-Mazurek, małopolski wojewódzki konsultant w dziedzinie endokrynologii.

 

ulotka

ulotka

ulotka