Gminny Program Opieki nad Zabytkami

Przedmiotem Gminnego programu opieki nad zabytkami Gminy i Miasta Dobczyce (GPOnZ) jest problematyka ochrony dziedzictwa kulturowego gminy. GPOnZ określa kierunki działań w zakresie opieki nad zabytkami, wskazuje konieczne do wykonania zadania i sugeruje sposoby ich realizacji poprzez określenie podstawowych działań organizacyjnych, finansowych, promocyjnych i ochronnych.