Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

w trakcie realizacji

Przedmiotem zadania jest przebudowa drogi gminnej 540131K w miejscowości Stadniki i Kędzierzynka oraz budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej.
Inwestycja obejmuje wykonanie remontu drogi gminnej 540141K w miejscowości Stojowice. Przyznane dofinansowanie 1 209 752 zł

zakończone inwestycje

droga Stadniki-Kwapinka
Gmina Dobczyce, reprezentowana przez burmistrza Tomasza Susia, podpisała 9 lipca 2021 r.