Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

w trakcie realizacji

droga Stadniki-Kwapinka
Gmina Dobczyce, reprezentowana przez burmistrza Tomasza Susia, podpisała 9 lipca 2021 r.