Witamy na stronie ARCHIWALNEJ

Biuletynu Informacji Publicznej

Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce

 

Od dnia 1 marca 2021 r. Biuletyn Informacji Publicznej prowadzony jest pod adresem: https://bip.malopolska.pl/ugimdobczyce

 

Opublikowane informacje podlegają retencji danych zgodnie z zarządzeniem nr 59/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie prowadzenia Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce

 

Pierwsza sesja Rady Miejskiej w Dobczycach na kadencję 2018 - 2023

sesja - grafika przykładowa

 

Na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia z 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018r, poz.994 z późn. zm) oraz Postanowienia Komisarza Wyborczego w Krakowie III z dnia 5 listopada 2018 roku w sprawie zwołania I sesji nowo wybranej Rady Miejskiej w Dobczycach, zawiadamiamy, że pierwsza sesja Rady Miejskiej w Dobczycach na kadencję 2018-2023, odbędzie się 22 listopada o godzinie 15:00  w Regionalnym Centrum Oświatowo Sportowym w Dobczycach (ul. Szkolna 43).

Komisarz Wyborczy w Krakowie ustalił następujący porządek obrad:

  1. Otwarcie I sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Wręczenie zaświadczeń o wyborze radnym.
  4. Złożenie ślubowania przez nowo wybranych radnych.
  5. Wybór Przewodniczącego Rady.
  6. Wybór Wiceprzewodniczącego Rady.
  7. Wręczenie zaświadczenia o wyborze Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce.
  8. Ślubowanie Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce.
  9. Zakończenie obrad I sesji Rady Miejskiej w Dobczycach.

Sesja transmitowana będzie na żywo, link do transmisji udostępniony zostanie w dniu sesji.