Dla turystów

Aktualności

Powszechny Spis Rolny 2020

Spis Rolny 2020

Gminne Biuro Spisowe w Dobczycach przypomina, że od  dnia 01.09.2020 r. w Urzędzie Gminy i Miasta Dobczyce w pokoju 203 (drugie piętro) został utworzony punk, w którym rolnicy z terenu Gminy Dobczyce mogą, przy pomocy członków Gminnego Biura Spisowego wziąć udział w Spisie.

Konsultacje rocznego planu współpracy z organizacjami pozarządowymi

konsultacje

Informujemy, że od 17 września 2020 r. 01 października 2020 r. prowadzone będą konsultacje dotyczące uchwalenia "Rocznego Programu Współpracy Gminy Dobczyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021".

Strony