Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Dobczyc poprzez modernizację i rozbudowę monitoringu wizyjnego, oznaczenie przejścia dla pieszych w Dobczycach, przy ul. Szkolnej oraz przeprowadzenie kampanii profilaktycznej wśród dzieci i seniorów.

Rodzaj dofinansowania: 

  • Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022-2024

Okres finansowania: 

  • 2021-2027

Stan realizacji: 

w trakcie realizacji

Nazwa zadania: Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Dobczyc poprzez modernizację i rozbudowę monitoringu wizyjnego, oznaczenie przejścia dla pieszych w Dobczycach, przy ul. Szkolnej oraz przeprowadzenie kampanii profilaktycznej wśród dzieci i seniorów.

Źródło dofinansowania: Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022-2024

Dofinansowanie: 96 000,00 zł

Wartość projektu: 115 057,13 zł


ZA NAMI CYKL SPOTKAŃ DOTYCZĄCYCH BEZPIECZEŃSTWA

W październiku 2023 roku odbył się cykl spotkań dotyczących bezpieczeństwa, który prowadzony był w ramach projektu realizowanego dzięki pozyskanemu dofinansowaniu z programu Razem Bezpieczniej.
 
18 października seniorzy z Gminy Dobczyce zostali zaproszeni na prelekcję pt. „Seniorze, Nie daj się oszukać”, w czasie której prowadzący omówił metody, jakimi posługują się oszuści, czyhający na ludzi w podeszłym wieku. Poruszona została kwestia oszustw „na wypadek”, oszustw „na wnuczka” lub „na policjanta” oraz kwestia przemocy psychicznej w gronie rodziny.
 
W poniedziałek, 23.10.2023 r. odbyło się spotkanie dotyczące bezpieczeństwa na różnych płaszczyznach. dla dzieci i młodzieży z przedszkoli i szkół podstawowych z Dobczyc i Kornatki.
 
Prelegent opowiedział o bezpieczeństwie na drodze oraz podczas podróży. W ciekawy sposób przedstawił uczestnikom sytuacje związane z ograniczeniem zaufania do osób nieznajomych. Na wielu przykładach pokazał problem przemocy w szkole oraz w internecie. Wytłumaczył jak zachować się w przypadku gdy jesteśmy świadkami takich sytuacji oraz co możemy zrobić gdy stajemy się jej ofiarami.
 
Wszystkie prelekcje poprowadził młodszy aspirant Sebastian Kruk z Komendy Powiatowej Policji w Myślenicach. Uczestnicy zajęć dostali opaski odblaskowe zapewniające bezpieczeństwo na drodze.
 
Organizatorami prelekcji była Gmina Dobczyce oraz Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Dobczycach.
---
Spotkania odbyły się w ramach rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022-2024 w ramach realizowanego przez Gminę Dobczyce zadania: Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Dobczyc poprzez modernizację i rozbudowę monitoringu wizyjnego, oznaczenie przejścia dla pieszych w Dobczycach, przy ul. Szkolnej oraz przeprowadzenie kampanii profilaktycznej wśród dzieci i seniorów.
policjant prowadzący prelekcję w przedszkolu
policjant prowadzący prelekcję dla seniorów
film wyświetlany podczas prelekcji dla uczniów szkół

Pliki: