PROW 2014 - 2020

w trakcie realizacji

Typ operacji: Budowa lub modernizacja dróg lokalnych Działanie: 7. Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich Poddziałanie:  7.2 Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem