PROW 2014-2020

w trakcie realizacji

Tytuł operacji: „Budowa integracyjnego placu zabaw w Dobczycach.”
rura ściekowa
Operacja typu: Gospodarka wodno-ściekowa w ramach podziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji

zakończone inwestycje

aula Regionalnego Centrum Oświatowo-Sportowego w Dobczycach
Montażu kotar scenicznych (kurtyn i kulis) w auli wielofunkcyjnej Regionalnego Centrum Oświatowo-Sportowego w Dobczycach.