Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych

w trakcie realizacji

Gmina Dobczyce realizuje projekt w ramach, którego dofinansowane zostały 2 linie komunikacyjne o łącznej długości 64 km.