Strategia Gminy i Miasta Dobczyce

Strategia Rozwoju Gminy i Miasta Dobczyce na lata 2016-2022 została przyjęta Uchwałą Rady Miejskiej w Dobczycach  Nr XII/135/2016 w dniu 01 czerwca 2016 r.

 

Strategia Rozwoju Gminy i Miasta Dobczyce na lata 2007-2013 została przyjęta Uchwałą Rady Miejskiej w Dobczycach  Nr LXV/557/2006 w dniu 26 października 2006 r.

 

Strategia rozwoju Gminy jest podstawowym dokumentem przygotowywanym przez samorząd, określającym cele i priorytety polityki rozwoju, prowadzonej na jej terenie. Stanowi narzędzie wspierania pozytywnych zmian w gminie i reagowania na zmiany pojawiające się w otoczeniu.

Rolą strategii jest zdefiniowanie wyzwań stojących przed gminą oraz wskazanie kierunków rozwoju i celów strategicznych. Strategia wskazuje, co - jako społeczność - możemy i chcemy osiągnąć w kolejnych latach. Określa naszą pozycję wobec sytuacji zewnętrznej, która może nam przynieść ważne szanse, pod warunkiem, że sami będziemy mogli z nich skorzystać.