Nabór wniosków o zakup węgla

hałda węgla

Burmistrz Gminy i Miasta Dobczyce informuje mieszkańców o uruchomieniu naboru wniosków na zakup preferencyjny paliwa stałego. Dlatego prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami:

 1. Wniosek o zakup preferencyjny paliwa stałego składa osoba uprawniona do dodatku węglowego:
  • w formie papierowej do Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce (Dobczyce, ul. Rynek 26) w godzinach:
   • poniedziałek 7:30–17:00,
   • wtorek – czwartek 7:30–15:30,
   • piątek 7:30–14:00.

   Prosimy o czytelne i dokładne wypełnienie i podpisanie wniosku.

  • za pośrednictwem EPUAP: skrytka /rl48mj3p3g/SkrytkaESP — prosimy podpisać załącznik z wnioskiem podpisem kwalifikowanym.
 2. Informację o pozytywnie zweryfikowanym wniosku urząd przekazuje wnioskodawcy telefonicznie (sms) lub wiadomością e-mail (podane we wniosku).
 3. Wnioskodawca po otrzymaniu wiadomości z kwotą wpłaca na poniższy numer rachunku bankowego Urzędu Gminy i Miasta i Dobczyce kwotę należną za węgiel:
  Dane do wpłaty: Gmina Dobczyce, 32-410 Dobczyce, ul. Rynek 26,
  nr rachunku: 50 8602 0000 0000 0000 0752 0002
  tytuł przelewu: asortyment i ilość, imię i nazwisko oraz adres wnioskodawcy (Przykład: węgiel orzech – 1,5 tony, Jan Kowalski, 32-410 Dobczyce, ul. Rynek 26).
 4. Koszt 1 tony węgla nie będzie przekraczać kwoty 2000 zł brutto.
 5. Po zaksięgowaniu należności Urząd Gminy i Miasta Dobczyce wystawi imienną fakturę, którą przekaże podmiotowi dystrybuującemu węgiel na terenie gminy.
 6. Wnioskodawca zostanie poinformowany o możliwym terminie odbioru węgla przez podmiot dystrybuujący.

Więcej informacji można uzyskać w godzinach pracy urzędu pod numerami telefonów:
    • +48 1237 21791,
    • +48 1237 21790,
    • +48 1237 21764.
Dodatkowe informacje będą sukcesywnie zamieszczane na stronie internetowej urzędu.

Wniosek i powyższą informację można pobrać poniżej.