Poznaliśmy laureatów Nagrody Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce w dziedzinie sportu

na zdjęciu od lewej strony stoją wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Marek Kaczor, przewodnicząca Rady Miejskiej Małgorzata Jakubowska, wiceburmistrz Edyta Podmokły, laureaci Nagrody Burmistrza w dziedzinie sportu, burmistrz Tomasz Suś

Uroczysta Gala towarzyszyła tegorocznemu przyznaniu Nagród Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce w dziedzinie sportu. W czwartkowe popołudnie w auli widowiskowej Regionalnego Centrum Oświatowo-Sportowego w Dobczycach mieliśmy okazję gościć sportowców, którzy z sukcesami reprezentują Gminę Dobczyce w kraju, a niejednokrotnie także poza jego granicami.

Konsultacje strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu „Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Obszaru Funkcjonalnego Myślenic do roku 2032+”

strona tytułowa dokumentu "Prognoza oddziaływania na środowisko"

Od 2 marca 2023 r. do 24 marca 2023 r. trwają konsultacje społeczne w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu: "Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Obszaru Funkcjonalnego Myślenic do roku 2032+".

Strony