Przeznaczenie do sprzedaży nieruchomości w Dobczycach

BURMISTRZ GMINY i MIASTA DOBCZYCE
przeznacza do sprzedaży niezabudowaną nieruchomość gruntową położoną w Dobczycach, oznaczoną działką nr 617/12 o powierzchni 0.0570 ha, dla której Sąd Rejonowy w Myślenicach Zamiejscowy V Wydział Ksiąg Wieczystych z/s w Dobczycach prowadzi księgę wieczystą KR2Y/00015570/2 - bez obciążeń.

Przerwa w dostawie wody - ul. Szkolna, ul. Witosa /rejon Marketu JAN/, osiedle Piastowskie

Urząd Gminy i Miasta Dobczyce informuje, że w dniu 25.07.2019 r (czwartek) od godziny 900 do 1200 nastąpi przerwa w dostawie wody w Dobczycach: ul. Szkolna, ul. Witosa  /rejon Marketu JAN/, osiedle Piastowskie.

Przerwa w dostawie wody spowodowana jest koniecznymi pracami na sieci wodociągowej.

Szczegółowe informacje pod numerami telefonu (12) 37-21-791 oraz (12) 37-21-764.

Boisko piłkarskie na „Orliku” zyska nową nawierzchnię

podpisanie umowy na modernizację nawierzchni boiska w kompleksie "Orlik"

Burmistrz Gminy i Miasta Dobczyce Tomasz Suś w obecności zastępcy burmistrza Edyty Podmokły i zastępcy kierownika Referatu Inwestycji Konrada Skiby podpisał umowę z wykonawcą, Przedsiębiorstwem Projektowo-Budowlanym Sp. z o.o. z Bielsko Białej na modernizację nawierzchni boiska sportowego „Orlik” zlokalizowanego przy Szkole Podstawowej nr 1 w Dobczycach.

Strony