Czyste Powietrze

Punkt konsultacyjny programu "Czyste Powietrze" w gminie Dobczyce

 

Gminny Punkt konsultacyjno-informacyjny Programu "Czyste Powietrze" zlokalizowany jest w Urzędzie Gminy i Miasta Dobczyce pod adresem Rynek 26,32-410 Dobczyce.

Dane kontaktowe:

tel. 12 37-21-777

e-mail: gmurzyn@dobczyce.pl

Skorzystaj z bezpłatnej pomocy w przygotowaniu wniosku o dofinansowanie na wymianę źródła ciepła i termomodernizację domu. „Czyste Powietrze” to program dla właścicieli i współwłaścicieli domów jednorodzinnych, lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.
 

Program "Czyste Powietrze" w gminie Dobczyce

 

Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie: 567

Liczba zrealizowanych przedsięwzięć: 254

Sumaryczna kwota wypłaconych dotacji: 4 551 157,96 zł

stan na dzień: 31.03.2024 r.

 

Więcej o programie "Czyste Powietrze" dowiesz się na: https://czystepowietrze.gov.pl/