Plan Rozwoju Zbiornika Dobczyckiego

Gmina Dobczyce jest operatorem Planu Rozwoju Zbiornika Dobczyckiego, który został opracowany we współpracy z sąsiednimi gminami Myślenice i Siepraw.

Celem opracowania Planu Rozwoju Zbiornika Dobczyckiego jest wzrost funkcjonalności otoczenia Zbiornika Dobczyckiego i pełne wykorzystanie jego turystyczno-rekreacyjnego potencjału w procesie rozwoju i tworzenia nowych miejsc pracy w obszarze objętym Planem.

Plan Rozwoju Zbiornika Dobczyckiego – do pobrania na https://www.dobczyce.pl/BIP/uchwaly/uchwala-nr-xliv29917-z-dnia-08112017-r-w-sprawie-zmiany-uchwal-rady-miejskiej-w.