Budowa Szkoły Podstawowej w Dziekanowicach z wewnętrznymi instalacjami oraz zewnętrzną infrastrukturą techniczną

Rodzaj dofinansowania: 

 • Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Okres finansowania: 

 • 2014-2020

Stan realizacji: 

zakończone inwestycje

Rok zakończenia inwestycji: 

2020
szkoła w Dziekanowicach

Zadanie pn. Budowa Szkoły Podstawowej w Dziekanowicach z wewnętrznymi instalacjami oraz zewnętrzną infrastrukturą techniczną realizowane w ramach programu priorytetowego „Poprawa jakości powietrza. Część 5) Budynki użyteczności publicznej o podwyższonym standardzie energooszczędności”  ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Przedsięwzięcie realizowane na podstawie umowy dotacji oraz umowy pożyczki z dnia 20.08.2020 r.

OPIS ZREALIZOWANYCH PRAC:

W 2020 r. zakończona została rzeczowa realizacja zadania dotycząca budowy Szkoły Podstawowej w Dziekanowicach z wewnętrznymi instalacjami oraz zewnętrzną infrastrukturą techniczną. Przedmiotem inwestycji była budowa budynku, w którym mieści się Szkoła Podstawowa w Dziekanowicach. Na obiekt składa się budynek główny szkoły, trzykondygnacyjny, w układzie osiowym – trójtraktowy, który pełni funkcję edukacyjną, podstawową oraz budynek szkoły – część parterowa.  

Obiekt i wszystkie jego rozwiązania projektowe służą oszczędności energetycznej,  zaprojektowany został w standardzie obiektu pasywnego. Powierzchnia użytkowa o regulowanej temperaturze powietrza wynosi 2 682,32 m2.

W ramach kosztów kwalifikowanych sfinansowano zakres rzeczowy obejmujący:

A. Budynek główny Szkoły Podstawowej w Dziekanowicach:

 • stan wykończeniowy wewnętrzny,
 • stan wykończeniowy zewnętrzny,
 • instalacje wewnętrzne

B. Budynek „0” Szkoły Podstawowej w Dziekanowicach:

 • stan wykończeniowy wewnętrzny,
 • stan wykończeniowy zewnętrzny,
 • instalacje wewnętrzne.

Do najistotniejszych elementów wybudowanego budynku, mających wpływ na niskie zapotrzebowanie na energię należą:

 1. zastosowanie ścian zewnętrznych/fundamentowych, dachu/stropodachu, stolarki okiennej oraz drzwiowej o podwyższonej izolacyjności;
 2. instalacja c.o., c.w.u.;
 3. wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła;
 4. instalacja elektryczna - zastosowano oświetlenie LED;
 5. system BMS.

CELE PRZEDSIĘWZIĘCIA:

Projekt ma na celu poprawę jakości powietrza na terenie gminy Dobczyce oraz całego regionu poprzez budowę siedziby szkoły podstawowej w standardzie obiektu pasywnego i wyposażenie jej w instalacje mające służyć oszczędności energetycznej.

Bezpośrednim efektem projektu będzie ograniczenie niskiej emisji czyli ilości szkodliwych substancji i pyłów emitowanych do atmosfery w procesie powstawania energii. Zastosowanie w obiekcie rozwiązań pozwalających na ograniczenie poziomu niskiej emisji oraz uzyskanie wysokiej energooszczędności budynku wpłynie pozytywnie na jakość powietrza w jego najbliższym otoczeniu, a w raz z pozostałymi przedsięwzięciami tego typu realizowanymi na poziomie lokalnym i regionalnym – na terenie gminy i całego województwa.

Efekt rzeczowy:

 • liczba budynków energooszczędnych
 • powierzchnia użytkowa o regulowanej temperaturze powietrza
 • liczba pomp ciepła
 • dodatkowa zdolność wytwarzania energii cieplnej zainstalowanych pomp ciepła

Efekt ekologiczny:

 • zmniejszenie zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych
 • zmniejszenie emisji CO2

Gmina Dobczyce na realizację przedsięwzięcia pozyskała dotację w kwocie 2 145 856 zł oraz pożyczkę w kwocie 3 218 784 zł.

budowa szkoły w Dziekanowicach
budowa szkoły w Dziekanowicach
budowa szkoły w Dziekanowicach
budowa szkoły w Dziekanowicach
budowa szkoły w Dziekanowicach
budowa szkoły w Dziekanowicach
budowa szkoły w Dziekanowicach
budowa szkoły w Dziekanowicach
budowa szkoły w Dziekanowicach
budowa szkoły w Dziekanowicach
budowa szkoły w Dziekanowicach
budowa szkoły w Dziekanowicach
budowa szkoły w Dziekanowicach
budowa szkoły w Dziekanowicach
budowa szkoły w Dziekanowicach
budowa szkoły w Dziekanowicach
budowa szkoły w Dziekanowicach
budowa szkoły w Dziekanowicach
budowa szkoły w Dziekanowicach
budowa szkoły w Dziekanowicach
budowa szkoły w Dziekanowicach
budowa szkoły w Dziekanowicach
budowa szkoły w Dziekanowicach