Program Ochrony Środowiska

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Dobczyce


 

Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Dobczyce na lata 2017-2021 z perspektywą do 2025 roku. Wykonał go Zakład Analiz Środowiskowych Eko-Precyzja na zlecenie Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce. Projekt dostępny w załączniku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Dobczyce za lata 2017-2018


 

Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Dobczyce za lata 2017-2018.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Dobczyce za lata 2019-2020


Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Dobczyce za lata 2019-2020.raport z realizacji programu ochrony środowiska dla Gminy Dobczyce za lata 2019-2020

 

 

 

 

 

 

 

 

Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Dobczyce za lata 2021-2022


Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Dobczyce za lata 2021-2022.raport z realizacji programu ochrony środowiska dla Gminy Dobczyce za lata 2019-2020