Program Ochrony Środowiska

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Dobczyce


 

Został opracowany projekt Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Dobczyce na lata 2017-2021 z perspektywą do 2025 roku. Wykonał go Zakład Analiz Środowiskowych Eko-Precyzja na zlecenie Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce. Projekt dostępny w załączniku.