Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wybór operatora konkursu na mikrodotacje w ramach regrantingu na realizację w 2019 roku zadania publicznego w zakresie kultury i sztuki oraz kultury fizycznej i sportu

Data: 

2019-04-24

grafika przykładowaBurmistrz Gminy i Miasta Dobczyce ogłasza się otwarty konkurs ofert na wybór operatora konkursu na mikrodotacje w ramach regrantingu na realizację w 2019 roku zadania publicznego w zakresie kultury i sztuki oraz kultury fizycznej i sportu.

Ogłoszenie o zamiarze rozpoczęcia przebudowy drogi i możliwości zgłaszania zainteresowania udostępnieniem kanału technologicznego - ulica Rzeźnicza

Informujemy, że przygotowywane jest zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 540030K - ul. Rzeźnicza w Dobczycach w km 0+000 - 0+620".

Strony