Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego złożona przez OSP Dobczyce na zadanie "Młodzi Strażacy zdrowo, sportowo, bezalkoholowo" - Dobczyce 2020

komunikat zadanie publiczne

W dniu 13.08.2020 roku do Urzędu Miasta i Gminy Dobczyce wpłynęła uproszczona oferta na realizację zadania publicznego złożona przez OSP Dobczyce, z siedziba Rynek 27, 32-410 Dobczyce. Zgodnie z art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.),

Zakład Ubezpieczeń Społecznych nieczynny w dniu 14.08.2020

zus

W piątek ZUS nieczynny

W piątek 14 sierpnia sale obsługi klienta w placówkach Zakładu Ubezpieczeń Społecznych będą nieczynne. W tym dniu nie będzie również działało Centrum Obsługi Telefonicznej.

14 sierpnia został wyznaczony przez urząd jako dzień wolny od pracy w zamian za święto przypadające w sobotę 15 sierpnia. Jest to obowiązek pracodawcy wynikający z przepisów kodeksu pracy.

Warto przypomnieć, że ZUS jest zawsze dostępny poprzez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.

Strony