Roczny Program Współpracy Gminy Dobczyce z organizacjami pozarządowymi - konsultacje społeczne

grafika z napisem konsultacje społeczne

Burmistrz Gminy i Miasta Dobczyce zarządza przeprowadzenie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Dobczycach w sprawie uchwalenia „Rocznego Programu Współpracy Gminy Dobczyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023”.

Inspirujące spotkanie z Rodziną Piąstków w dobczyckiej bibliotece

uczestnicy spotkania wspólnie z Rodziną Piąstków

W zaciszu dobczyckiej biblioteki miało w poniedziałek miejsce piękne, wzruszające, a nade wszystko inspirujące spotkanie z Rodziną Piąstków. Pani Stanisława wraz z mężem Michałem wspólnie wychowują dwójkę pociech – Filipa i Patrycję. Rodzina opowiedziała słuchaczom o podróżach i aktywnościach, którymi nieustannie zaskakują rodzinę, znajomych, sąsiadów.

Strony