Budżet Gminy i Miasta Dobczyce na 2024 rok uchwalony

rada miejska w Dobczycach uchwaliła budżet na 2024 rok

Budżet Gminy i Miasta Dobczyce na 2024 rok został uchwalony 20 grudnia 2023 r. podczas LXX sesji Rady Miejskiej. Radni przyjęli budżet, który zakłada osiągnięcie w 2024 r. dochodów w wysokości ponad 119 mln zł (w tym: bieżące – ok. 91 mln zł; majątkowe - ponad 28 mln zł) oraz określa wydatki na poziomie ponad 131 mln zł (w tym: bieżące – ok. 89 mln zł; majątkowe – ok. 42 mln zł).

Kolejna nauczycielka z awansem na stopień nauczyciela minowanego

od lewej stoją burmistrz Tomasz Suś, pani Karolina Kowal, członkowie komisji Zastępca Burmistrza Edyta Podmokły, dwóch ekspertów z listy MEN – Katarzyna Wilkołek i Elżbieta Migocka, dyrektor Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi Lucyna Motyka, przedstawiciel Kuratorium Oświaty w Krakowie – Stanisław Matoga oraz pracownik CUW Sabina Cygan.

Pani Karolina Kowal, pracująca w Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Nowej Wsi na stanowisku nauczyciela języka niemieckiego, zdała w poniedziałek egzamin i uzyskała stopień nauczyciela mianowanego. Akt nadania wraz z gratulacjami wręczył jej Burmistrz Gminy i Miasta Dobczyce Tomasz Suś, towarzyszyła mu komisja egzaminująca w tym dniu panią Karolinę.    

Nabrali wiatru w żagle

Nabrali wiatru w żagle

Nabrali wiatru w żagle! Mowa o Świetliczakach-Ignaczakach, którzy pod czujnym okiem Ignacego dowiadywali się, że wiatr może być znakomitym (bo odnawialnym) źródłem energii. Stworzyli też własną makietę ekologicznego miasta, w którym nie mogło zabraknąć farmy wiatrakowej.

Strony