Skansenova

baner projektu Skansenova


18.12.2018

Zakończenie prac w ramach projektu Skansenova

skansen skansen skansen
skansen skansen

skansen

Całkowita wartość projektu Skansenova dla gminy Dobczyce: 1 253 101,50 zł, w tym:

- dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 757 548,25 zł

- budżet Gminy Dobczyce: 495 553,25 zł


13.09.2018

Konserwacja zabytków w skansenie

skansen skansen skansen

24.07.2018

Podpisanie umowy z  Zuzanną Motaska na  wykonanie zadania:

  • konserwacja zabytków ruchomych oraz zabytkowych muzealiów w Skansenie w Dobczycach,
  • modernizacja wystawy stałej w Skansenie w Dobczycach,

są to ostatnie prace do zrealizowania w ramach projektu Skansenova.

Koszt prac: 488 925,00 zł brutto, w tym:

- dofinansowanie ze środków EEuropejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 247 080,76 zł

- z budżetu gminy: 241 844,24 zł.


07.07.2018

skansen skansen

03.05.2018

Wystawa poświęcona realizacji projektu Skansenova w Małopolsce zorganizowana w ramach otwarcia sezonu turystycznego na Wzgórzu Zamkowym.

skansen skansen skansen

02.05.2018

Skansen tuż przed rozpoczęciem sezonu turystycznego na Wzgórzu Zamkowym:

skansen skansen

01.05.2018

Skansen tuż przed rozpoczęciem sezonu turystycznego na Wzgórzu Zamkowym:

skansen skansen skansen

30.04.2018

Montaż oświetlenia przy ogrodzeniu:

oświetlenie w skansenie oświetlenie w skansenie oświetlenie ogrodzenia

05.04.2018

Bruk w skansenie:

prace w skansenie prace w skansenie prace w skansenie

31.01.2018

Nowe ogrodzenie w skansenie:

zdjęcie skansen zdjęcie skansen zdjęcie skansen

16.10.2017

Dalsze prace w karczmie:

prace w karczmie prace w karczmie prace w karczmie

13.10.2017

Podpisano umowę na wykonanie instlacji elektrycznych w dobczyckim skansenie

Gmina Dobczyce 13 października 2017 r. podpisała umowę z Zakładem Usługowo-Produkcyjnym ELSTOP z Nowego Sącza na wykonanie instalacji elektrycznych w budynkach skansenu.

Drugi etap inwestycji to koszt 104 673,00 zł brutto, w tym:

– dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 72 335,00 zł

– z budżetu gminy – 32 338,00 zł


10.10.2017

Dalsze prace w karczmie:

dalsze prace w karczmie dalsze prace w karczmie dalsze prace w karczmie

 


26.09.2017

Prace w karczmie:

Prace w karczmie Prace w karczmie Prace w karczmie

11.09.2017

OGŁOSZONO PRZETARG NA WYKONANIE ELEKTRONICZNEGO SYSTEMU ZABEZPIECZENIA I INSTALACJE ELEKTRYCZNE

OGŁOSZENIE O PRZETARGU CZĘŚĆ IV: ELEKTRONICZNE SYSTEMY ZABEZPIECZENIA I INSTALACJE ELEKTRYCZNE  w ramach projektu SKANSENOVA - systemowa opieka nad dziedzictwem w małopolskich muzeach na wolnym powietrzu realizowanego w ramach osi VIII Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 i dostępne jest na stronie Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów pod adresem http://www.muzeum.gorlice.pl/o-muzeum/przetargi/1372-ogloszenie-o-przetargu-skansenova-czesc-iv-elektroniczne-systemy-zabezpieczenia-i-instalacje-elektryczne

 


13.09.2017

Postępy prac:

zdjęcie z prac przy Skansenie zdjęcie z prac przy Skansenie zdjęcie z prac przy Skansenie

 


17.08.2017

Postępy prac:

zdjęcie z prac przy Skansenie zdjęcie z prac przy Skansenie


08.08.2017

DOBCZYCKI SKANSEN W NOWEJ ODSŁONIE

Wszystko za sprawą projektu SKANSENOVA, dzięki któremu gmina Dobczyce, przy współpracy z dobczyckim oddziałem PTTK,  pozyskała prawie 700 tys. zł (co stanowi 85% kosztów kwalifikowanych projektu) m.in. na prace konserwatorskie oraz zabezpieczające przed kradzieżą i zniszczeniem, zakup trwałego wyposażenia do prowadzenia działalności kulturalnej oraz modernizację wystawy stałej skansenu.

Właśnie ruszył pierwszy etap prac, wykonywany przez Firmę Ogólnobudowlana „Motylex”, który obejmuje prace konserwatorskie i restauratorskie przy czterech obiektach zabytkowych skansenu oraz remont obiektów przeznaczonych na magazyny studyjne.

Zadanie realizowane jest w ramach programu „SKANSENOVA  - systemowa opieka nad dziedzictwem w małopolskich muzeach na wolnym powietrzu”.

Prace budowlane związane z pierwszym etapem to koszt 548 580,00 zł brutto, w tym:

– dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 379 100,00 zł
– z budżetu gminy – 169 480 zł.

zdjęcie - prace remontowe na skansenie zdjęcie - prace remontowe przy skansenie zdjęcie - prace remontowe w skansenie

 


04.08.2017

ZAPYTANIE O ROZEZNANIE RYNKU NA WYKONANIE I MONTAŻ TABLIC INFORMACYJNYCH NA POTRZEBY PROJEKTU SKANSENOVA

Małopolski Instytu Kultury ogłosił zapytanie o rozeznanie rynku na wykonanie i montaż tablic informacyjnych na potrzeby projektu SKANSENOVA.

Ofertę cenową należy złożyć w terminie do dnia 16 sierpnia 2017 r., do godziny 17:00 w sekretariacie Małopolskiego Instytutu Kultury w Krakowie (MIK), ul. 28 Lipca nr 17C, 30-233 Kraków.

Więcej informacji znajda Państwo na stronie MIK: http://mik.krakow.pl/zamowienia/zapytanie-o-rozeznanie-rynku-na-wykonani...


„SKANSENOVA – systemowa opieka nad dziedzictwem w małopolskich muzeach na wolnym powietrzu”

Projekt realizowany z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Priorytet: VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury
Działanie: 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury

Rozpoczęliśmy realizację projektu „SKANSENOVA – systemowa opieka nad dziedzictwem w małopolskich muzeach na wolnym powietrzu”. Jest to projekt inwestycyjny realizowany wspólnie przez 8 instytucji partnerskich: Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu (partner wiodący projektu), Muzeum Okręgowe w Tarnowie, Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów, Muzeum – Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i zamek Lipowiec, Muzeum – Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej, Skansen w Sidzinie – Muzeum Kultury Ludowej, Gminę Dobczyce oraz Małopolski Instytut Kultury w Krakowie.

Głównym celem projektu jest zachowanie zabytków architektury drewnianej (w tym sakralnej) poprzez zapewnienie ochrony i opieki konserwatorskiej, zabezpieczenie przed pożarem i klęskami żywiołowymi. Modernizacja skansenów, która obejmie nie tylko ich renowację i wprowadzenie nowych elementów, ale także rozwój oferty kulturalno-edukacyjnej i działań promocyjnych, pozwoli na szersze udostępnianie zabytków zwiedzającym i wzmocni pozycję muzeów na wolnym powietrzu jako nowoczesnych instytucji kultury.

Planowane efekty

Projekt zakłada zmodernizowanie 87 zabytków nieruchomych, 10 wystaw stałych oraz przystosowanie obiektów do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. 81 obiektów zostanie zabezpieczonych przed kradzieżą i zniszczeniem.  W efekcie realizacji projektu wdrożony zostanie nowoczesny program kulturalno-edukacyjny, który wpłynie na zwiększenie zainteresowania dziedzictwem kulturowym i historią tych miejsc oraz zwiększenie liczby odwiedzających skanseny (zwiększenie frekwencji o 32 000 osób). Zakłada się, że liczba osób korzystających z obiektów obgiętych wsparciem w 2019 roku wyniesie 230 395. W okresie trwałości powstaną także nowe miejsca pracy: łącznie 5.

Wartość projektu

Całkowita wartość: 13 608 004,62 zł. w tym:

Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 9 119 674,31 zł.

Budżet JST i inne krajowe środki publiczne: 4 488 330,31 zł.

Koszty projektu SKANSENOVA dla gminy Dobczyce to 1 004 294,52 brutto, w tym wkład gminy 308 124,12 zł brutto.

­­­­Informacje o podejrzeniu nieprawidłowości lub nadużyć finansowych, dotyczących projektów finansowanych ze środków z Programu Infrastruktura i Środowisko, można zgłaszać do Instytucji Zarządzającej – Ministerstwa Rozwoju poprzez e-mail: nadużycia.POIS@mr.gov.pl
lub za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie:
www.pois.gov.pl/strony/zglaszanie-nieprawidlowosci