Dla przedsiębiorców

Aktualności

Oddział Małopolski PFRON zaprasza do udziału w projekcie pn. "Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy"

zdjęcia z rehabilitacji osób niepełnosprawnych i napis: Powrót do zdrowia - Powrót do pracy

Oferta i zaproszenie Oddziału Małopolskiego PFRON do wzięcia udziału w projekcie dotyczącym kompleksowej rehabilitacji. Rehabilitacja ta stanowi ofertę skierowaną do wszystkich, którzy z powodu choroby lub wypadku utracili możliwość wykonywania dotychczasowych zawodów, a chcieliby podjąć inną pracę, adekwatną do stanu zdrowia. To również szansa dla tych, którzy ze względów zdrowotnych nigdy nie pracowali.

Punkt szczepień powszechnych wkrótce w Dobczycach

napis: Punkt szczepień powszechnych wkrótce w Dobczycach

Małopolski Wojewódzki Oddział NFZ poinformował dzisiaj podczas specjalnej wideokonferencji, że wniosek o utworzenie punktu szczepień powszechnych w Dobczycach złożony przez Gminę Dobczyce wspólnie z podmiotem leczniczym Specjalmed, został pozytywnie zaopiniowany i punkt taki powstanie na terenie miasta. Gmina Dobczyce wspólnie z placówką Specjalmed zdecydowała o zorganizowaniu punktu w sali gimnastycznej Ogniska TKKF Dobczyce przy ul. Podgórskiej 2.

Strony