PROW 2014-2020 - LEADER

zakończone inwestycje

integracyjny plac zabaw
Tytuł operacji: „Budowa integracyjnego placu zabaw w Dobczycach.”
aula widowiskowa
Operacja realizowana w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego
aula Regionalnego Centrum Oświatowo-Sportowego w Dobczycach
Montażu kotar scenicznych (kurtyn i kulis) w auli wielofunkcyjnej Regionalnego Centrum Oświatowo-Sportowego w Dobczycach.
rura ściekowa
Operacja typu: Gospodarka wodno-ściekowa w ramach podziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji