Aktualności

Data publikacji: 2018-05-24
logo ARiMR

Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej na operacje typu „Restrukturyzacja małych gospodarstw” w ramach poddziałania „Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w dniach od 18 czerwca do 17 lipca 2018 r.

Data publikacji: 2018-05-24

BURMISTRZ GMINY i MIASTA DOBCZYCE
przeznacza do sprzedaży w drodze przetargu, niezabudowaną nieruchomość gminną położoną w Dobczycach, oznaczoną działką nr : 616 o powierzchni 0.0690 ha, dla której Sąd Rejonowy w Myślenicach Zamiejscowy V Wydział Ksiąg Wieczystych z/s w Dobczycach prowadzi księgę wieczystą KR2Y/00015570/2 – bez obciążeń.

Cena wywoławcza nieruchomości 55 000,00 zł /słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych/.

Do uzyskanej w przetargu ceny sprzedaży zostanie doliczony podatek VAT.

Data publikacji: 2018-05-24

Remont dachu na Domu Ludowym w StadnikachWażna inwestycja dla mieszkańców Stadnik - wymiana dachu na Domu Ludowym. Jest to dopiero pierwszy krok w modernizacji tego obiektu, ale jak wspomina burmistrz Paweł Machnicki, tam gdzie tworzone są organizacje pozarządowe, gdzie działają mieszkańcy, tam warto inwestować w takie obiekty, bo po modernizacji, po stworzeniu warunków, ich działalność nabiera przyspieszenia.

Data publikacji: 2018-05-24

wicekomendant Komisariatu Policji w DobczycachW sali Urzędu Miasta i Gminy Dobczyce odbyła się uroczystość mianowania na stanowisko Zastępcy Komendanta KP w Dobczycach podkom. Aldony Wietrzyk. Wprowadzenia dokonał p.o. Komendant Powiatowy Policji w Myślenicach mł. insp. Maciej Kubiak wraz z p.o. i Zastępcą Komendanta Powiatowego podinsp. Piotrem Darą.

Data publikacji: 2018-05-24

Poszukujemy pracownika obsługi sieci wodociągowo-kanalizacyjnej. Osoby zainteresowane prosimy o składanie CV i listu motywacyjnego w pok. 205 (II piętro) Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce, ul. Rynek 26, w godzinach 7:30 do 14:30 do dnia 30 maja 2018r.

Data publikacji: 2018-05-23

W Stadnikach prowadzone są prace nad wykonaniem stropu nad salą widowiskową oraz wymianą pokrycia dachowego na budynku Domu Ludowego. W ramach inwestycji prowadzone będą roboty rozbiórkowe, montaż stropu nad salą widowiskową, wykonana zostanie nowa więźba dachowa, a dach pokryty zostanie blachą dachówkową.

Data publikacji: 2018-05-23
burza grafika przykładowa

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej prognozuje wystąpienie burz z opadami deszczu od 15 mm do 20 mm, lokalnie do 25 mm oraz porywami wiatru do 65 km/h. Lokalnie grad. Ostrzeżenie dotyczczy województwa małopolskiego od godz. 13:00 dnia 23.05.2018 do godz. 22:00 dnia 23.05.2018.

Data publikacji: 2018-05-23
plakat - nabór do szkoły muzycznej I stopnia w Dobczycach

Szkoła Muzyczna I stopnia w Dobczycach zaprasza dzieci i młodzież w wieku 5-16 lat do klasy pierwszej cyklu sześcioletniego i czteroletniego w następujących specjalnościach: fortepian, gitara, skrzypce, wiolonczela, altówka, kontrabas, akordeon, saksofon, klarnet, obój, flet, trąbka, puzon, perkusja. Nauka w szkole muzycznej odbywa się bezpłatnie.

Data publikacji: 2018-05-21
logo Działaj Lokalnie

Fundacja Sztuki, Przygody i Przyjemności ARTS zaprasza do udziału w Lokalnym Konkursie Grantowym w ramach Programu „Działaj Lokalnie X” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Data publikacji: 2018-05-21
wizyta gości z Mołdawii

W ubiegłym tygnodiu (17 maja 2018) mieliśmy okazję gościć w Dobczycach uczestników wizyty zorganizowanej przez Fundację Solidarności Międzynarodowej, którzy przyjechali do Małopolski z Mołdawii.

Strony