Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

zakończone inwestycje

szkoła w Dziekanowicach
Zadanie pn. Budowa Szkoły Podstawowej w Dziekanowicach z wewnętrznymi instalacjami oraz zewnętrzną infrastrukturą techniczną realizowane w ramach programu priorytetowego „Poprawa jakości powietrza.