Nie dajcie się nabrać - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ostrzega rolników i przedsiębiorców

ostrzeżenie przed oszustami - na zdjęciu rolnik i czarna sylwetka z wykrzyknikiem

Do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dotarły informacje o anonimowej osobie, która podając się za pracownika firmy współpracującej z ARiMR, oferuje "pomoc" przy obsłudze wniosku o przyznanie dofinansowania. Ma ona polegać na tym, że jeśli rolnik zapłaci kurierowi 350 zł, to pracownik Agencji sam zadzwoni do wnioskodawcy i zajmie się obsługą jego wniosku.

Wyniki otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w zakesie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,kultury i tradycji, turystyki oraz działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w 2021 roku.

Burmistrz Gminy i Miasta Dobczyce Tomasz Suś przekazał 170 tys. zł na działalność prowadzoną w 2021 roku przez organizacje pozarządowe w zakresie kultury fizycznej oraz kultury i tradycji, turystyki oraz działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.

Przeznaczenie do wydzierżawienia

Burmistrz Gminy i Miasta Dobczyce przeznacza  do  wydzierżawienia  na  czas  oznaczony do  dnia  31.12.2023  roku, część nieruchomości położonej w Dobczycach, oznaczonej działkami nr 1358/2 i 1359/3 o łącznej powierzchni 0.0324 ha, dla której Sąd Rejonowy w Myślenicach Zamiejscowy V Wydział Ksiąg Wieczystych z/s w Dobczycach prowadzi księgę wieczystą KR2Y/00023121/9 i KR2Y/00017756/4, z przeznaczeniem na uprawę warzywniczą.

Wodociąg w Sierakowie oraz kanalizacja w Kornatce (Zalas) z dofinansowaniem w wysokości 2 milionów złotych

grafika przedstawiająca rury i napis: 2 miliony zł dofinansowania na budowę wodociągu w Sierakowie i kanalizacji w Kornatce (Zalas)

Gmina Dobczyce pozyskała 2 mln zł dofinansowania na inwestycje z zakresu gospodarki wodno-ściekowej z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W ramach dofinansowanego zadania wykonana zostanie budowa i przebudowa sieci wodociągowej w Sierakowie oraz budowa kanalizacji sanitarno-grawitacyjnej w przysiółku Zalas w Kornatce.

Możliwe zwolnienia z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w lokalach gastronomicznych - o tym może zdecydować Rada Miejska

Możliwe zwolnienia z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w lokalach gastronomicznych - o tym może zdecydować Rada Miejska. Wszelkie obowiązujące zwolnienia i ulgi wprowadzone przez ustawodawcę reguluje ustawa z dnia 02 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach

Strony