Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego złożona przez OSP Bieńkowice na zadanie "Młodzi Strażacy zdrowo, sportowo, bezpromilowo - Bieńkowice"

komunikat zadanie publiczne

W dniu 19.08.2020 roku do Urzędu Miasta i Gminy Dobczyce wpłynęła uproszczona oferta na realizację zadania publicznego złożona przez OSP Dobczyce, z siedziba Bieńkowice 122, 32-410 Dobczyce. Zgodnie z art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.)

Powszechny Spis Rolny 2020 - co o Gminie Dobczyce wiemy z Powszechnych Spisów Rolnych?

Powszechny Spis Rolny 2020 - co o Gminie Dobczyce wiemy z Powszechnych Spisów Rolnych?

Od 1 września do 30 listopada trwać będzie w gminie Dobczyce Powszechny Spis Rolny 2020. Dane zbierane będą za pomocą strony internetowej www.spisrolny.gov.pl, telefonicznie pod nr tel. 22 279 99 99 lub osobiście przez rachmistrzów. Tymczasem dziś prezentujemy wybrane informacje, które pozyskane zostały dzięki wcześniej prowadzonym Spisom.

Ósmoklasiści z gminy Dobczyce z dobrymi wynikami egzaminów na tle kraju i powiatu

egzamin ósmoklasisty

Znamy już oficjalne wyniki egzaminów ósmoklasistów w kraju i poszczególnych gminach czy szkołach. Miały się one odbyć w kwietniu, ale plany pokrzyżowała pandemia koronawirusa i uczniowie przystąpili do egzaminów dopiero w połowie czerwca. W tym roku ósmoklasiści mieli utrudnione zadanie, podeszli do egzaminów bez ostatnich powtórek,

Strony