Oferta na realizację zadania publicznego pod nazwą „Koncertowo przeciwko uzależnieniom” złożona przez Stowarzyszenie Muza

Oferta na realizację zadania publicznego pod nazwą „Koncertowo przeciwko uzależnieniom” złożona przez Stowarzyszenie Muza

W dniu 09.05.2022 roku do Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce wpłynęła uproszczona oferta na realizację zadania publicznego pod nazwą "Koncertowo przeciwko uzależnieniom" złożona przez: Stowarzyszenie Muza z siedzibą:  32-410 Dobczyce, ul. Szkolna 43.

Uwaga! Od 01.05.2022r. obowiązuje nowy wzór wniosku o wypłatę świadczenia pieniężnego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy

Uwaga! Od 01.05.2022r. obowiązuje nowy wzór wniosku o wypłatę świadczenia pieniężnego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy

Świadczenie przysługuje każdemu podmiotowi, w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, który zapewni zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa, oraz obywateli Ukrainy posiadających Kartę Polaka, którzy wraz z najbliższą rodziną z powodu tych działań wojennych przybyli do Polski.

Oferta na realizację zadania publicznego pod nazwą „Piknik rodzinny – nałogi, używki z drogi, bo dzieci i młodzież – skarb nasz drogi”

Oferta na realizację zadania publicznego pod nazwą „Piknik rodzinny – nałogi, używki z drogi, bo dzieci i młodzież – skarb nasz drogi”

W dniu  04.05.2022 r.  do Urzędu Miasta i Gminy Dobczyce wpłynęła uproszczona oferta na realizację zadania publicznego pod nazwą   „Piknik rodzinny – nałogi, używki z drogi, bo dzieci i młodzież – skarb nasz drogi” złożona przez  Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne GOŚCINIEC.

Strony