Burmistrz Gminy i Miasta Dobczyce ogłasza otwarty konkursu ofert na realizację w 2023r. zadań publicznych z zakresu kultury i tradycji, turystyki oraz działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym

Burmistrz Gminy i Miasta Dobczyce ogłasza otwarty konkursu ofert na realizację w 2023r. zadań publicznych z zakresu kultury i tradycji, turystyki oraz działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym

Burmistrz Gminy i Miasta Dobczyce ogłasza otwarty konkursu ofert na realizację w 2023r. zadań publicznych z zakresu kultury i tradycji, turystyki oraz działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.

Otwarty konkurs ofert na realizację w 2023 r. zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Dobczyce

sport

Burmistrz Gminy i Miasta Dobczyce ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2022 r. zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Dobczyce.

Ośrodek Kultury wyposażony w profesjonalne garderoby i nagłośnienie

garderoba z pięcioma miejscami siedzącymi i lustrami

Już nie tylko profesjonalne kotary i oświetlenie, teraz także wysokiej jakości nagłośnienie oraz funkcjonalne garderoby. To efekt zrealizowanej inwestycji w Regionalnym Centrum Oświatowo-Sportowym w Dobczycach. Gmina Dobczyce po raz kolejny sięgnęła po środki zewnętrzne, które umożliwiły realizację zadania mającego na celu podniesienie jakości oferty kulturalnej.

Nabór na członków Komisji konkursowych powoływanych do opiniowani ofert na realizację zadań publicznych w ramach otwartych konkursów ofert w 2023 roku

ogłoszenie

Burmistrz Gminy i Miasta Dobczyce ogłasza nabór na członków Komisji konkursowych powoływanych do opiniowani ofert na realizację zadań publicznych w ramach otwartych konkursów ofert w 2023  roku.

Strony