Wynik otwartego konkursu ofert - dowóz dzieci do OREWu

Data: 

2018-12-28

dowóz dzieci niepełnosprawnychBurmistrz Gminy i Miasta Dobczyce przyznaje dotację na realizację zadania z zakresu edukacji, oświaty i wychowania- dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Dobczyce z miejsca zamieszkania dziecka do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Myślenicach i z powrotem do miejsca zamieszkania Polskiemu Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Myślenicach w wysokości

Zmiany w Karcie Dużej Rodziny

Karta Dużej Rodziny

Od dnia 1 stycznia 2019 r. wejdzie w życie istotna zmiana w ustawie o Karcie Dużej Rodziny. Od tego dnia o przyznanie Karty Dużej Rodziny będą mogli ubiegać się również rodzice i małżonkowie rodziców, którzy mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci, bez względu na wiek tych dzieci w chwili składania wniosku.

 

Gościniec ma już 10 lat

Dekadę wspaniałej działalności podsumowało 30 grudnia Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Gościniec”. Ta międzypokoleniowa grupa, która formalnie zawiązała się w 2008 r. dała się poznać jako organizator wspaniałych spektakli, biesiad, kolędowań i spotkań, integrujących lokalne społeczeństwo i promujących rodzimą Kornatkę.

Powiatowy Przegląd Grup Kolędniczych

plakat

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Dobczycach oraz Starostwo Powiatowe w Myślenicach serdecznie zapraszają, dziecięce, młodzieżowe i dorosłe grupy kolędnicze działające na terenie powiatu myślenickiego i prezentujące autentyczne formy kolędowania charakterystyczne dla regionu, z którego się wywodzą, do udziału w Powiatowym Przeglądzie Grup Kolędniczych „Hej Kolęda, Kolęda…”

Strony