Nowa siedziba Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i Centrum Usług Wspólnych oficjalnie otwarta

Nowa siedziba Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i Centrum Usług Wspólnych oficjalnie otwarta

Wczoraj odbyło się uroczyste otwarcie nowej siedziby Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobczycach i Centrum Usług Wspólnych Gminy Dobczyce. Kilka dni temu MGOPS i CUW,  które do tej pory borykały się z trudnymi warunkami lokalowymi, przeniosły swoją działalność do budynku przy ul. Jagiellońskiej 44H.

Oferta na realizację zadania publicznego pod nazwą „Zdrowo, sportowo, bezalkoholowo” złożona przez Uczniowski Klub Sportowy Nowa Wieś

grafika poglądowa

W dniu 01.02.2023 roku do Urzędu Miasta i Gminy Dobczyce wpłynęła uproszczona oferta na realizację zadania publicznego pod nazwą "Zdrowo-sportowo-bezalkoholowo" złożona przez:
UKS „Orzeł” Nowa Wieś z siedzibą: Nowa Wieś 41, 32-410 Dobczyce.

Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego przypomina o obowiązku odśnieżania dachów, balkonów i usuwaniu nawisów lodowych oraz sopli

grafika poglądowa ośnieżony dach budynku

Trudne warunki pogodowe i zimowa aura to czas, aby szczególnie zadbać o bezpieczeństwo użytkowanych budynków. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego przypomina, że właściciele i zarządcy zobowiązani są do zapewnienia bezpiecznego użytkowania obiektu budowlanego. Należy pamiętać o obowiązku odśnieżania dachów, balkonów i usuwaniu nawisów lodowych oraz sopli.

Prawie 13 milionów złotych na modernizację sieci wodociągowej w Sierakowie, Dziekanowicach i Rudniku

Prawie 13 milionów złotych na modernizację sieci wodociągowej w Sierakowie, Dziekanowicach i Rudniku

Podpisanie umowy z wykonawcą przypieczętowało rozpoczęcie ogromnej inwestycji jaką jest przebudowa z rozbudową infrastruktury wodociągowej na terenie gminy Dobczyce. Zadanie opiewające na kwotę 12 693 600,00 zł brutto obejmie swoim zasięgiem Sieraków, Dziekanowice i Rudnik.

Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Dobczycach w okręgu wyborczym nr 4, zarządzone na dzień 2 kwietnia 2023 r.

Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Dobczycach w okręgu wyborczym nr 4, zarządzone na dzień 2 kwietnia 2023 r.

Na podstawie Zarządzenie Wojewody na dzień 2. kwietnia 2023 r. ogłoszony został termin wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Dobczycach w okręgu wyborczym nr 4. W związku z powyższym publikujemy Komunikat Komisarza Wyborczego.

Trzy linie komunikacyjne w gminie Dobczyce z dofinansowaniem

wnętrze busa - fotele

Wniosek Gminy Dobczyce o dofinansowanie zadania w zakresie transportu publicznego złożony do Wojewody Małopolskiego, został pozytywnie rozpatrzony. Gmina Dobczyce podpisała umowę o świadczenie usług w zakresie transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej dla 3 linii komunikacyjnych tj. Bieńkowice – Brzączowice – Kędzierzynka, Dobczyce – Bieńkowice – Dobczyce oraz Kędzierzynka – Stadniki - Dobczyce.

Strony