Program "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - dowiedz się więcej

osoba niepełnosprawna z osobą towarzyszącą

W związku z ogłoszonym przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej naborem wniosków do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021, realizowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej prosi o kontakt osoby zainteresowane uzyskaniem wsparcia i spełniające kryteria określone w Programie.

Strony