S7 - propozycje przebiegu drogi ze szczególnym uwzględnieniem Gminy Dobczyce

27 stycznia 2022 roku Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przedstawiła wyniki Studium korytarzowego (SK) dla odcinka S7 od Krakowa do Myślenic.Zaprezentowane korytarze mieszczą się w przedziale od 3 do 5 km szerokości, a konkretny przebieg wariantu drogi znany będzie dopiero po opracowaniu Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego (STEŚ) i uzyskaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Spośród wstępnych propozycji tras, do dalszych analiz GDDKiA wytypowała sześć korytarzy, w tym jeden (KORYTARZ 6) przebiegający przez Gminę Dobczyce. (przebieg zobaczyć można w materiale GDDKiA pod linkiem zamieszczonym poniżej)

Po tym jak w maju Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zaproponowała samorządom, aby przedstawiły własną propozycję przebiegu drogi S7 na odcinku od Krakowa do Myślenic, zespół powołany przez prezydenta Miasta Krakowa opracował wariant wschodni i zachodni.

Według krakowskiej propozycji, wariant wschodni drogi ekspresowej S7 rozpoczynałby się na węźle autostrady A4 Kraków Bieżanów, następnie od wschodu omijał obszary chronione Kopalni Soli w Wieliczce. Nowa zakopianka pobiegłaby przez gminy: Wieliczka, Biskupice, Dobczyce, Siepraw i Myślenice (po wschodniej stronie miasta łączyłaby się z istniejącą S7 w okolicy Stróży).

Wariant zachodni to start S7 na węźle autostrady A4 Kraków Kryspinów, dalej biegnąc przez gminy Liszki, Skawina, Sułkowice i Myślenice (po zachodniej stronie miasta) łącząc się z istniejącą S7 w Stróży. (wariant w materiale dostępnym w linku poniżej)


 

Ważne materiały i dokumenty:

 

  1. Materiał Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad prezentujący w dniu 27.01.2022r. wyniki studium korytarzowego drogi ekspresowej S7 Kraków - Myślenice https://www.gov.pl/web/gddkia/szybciej-i-bezpieczniej-dzieki-s7-krakow---myslenice-podsumowanie-spotkania-z-samorzadami
  2. Materiał Urzędu Miasta Krakowa przedstawiający w dniu 22.09.2022r. dwie propozycje przebiegu korytarza drogi ekspresowej S7 w ramach opracowywania tzw. wariantu społecznego  przez zespół zadaniowy powołany przez Prezydenta Miasta Krakowa ds. opracowania propozycji przebiegu na terenie Gminy Miejskiej Kraków korytarza dla drogi ekspresowej S7 odcinek Kraków - Myślenice https://www.krakow.pl/aktualnosci/263915,1912,komunikat,bez_kompromisu_w_sprawie_przebiegu_nowej__zakopianki_.html
  3. Rezolucja Rady Miejskiej w Dobczycach przyjęta uchwałą nr LII/428/2022 w dniu 28.09.2022r. wyrażająca sprzeciw wobec planowanego przebiegu drogi ekspresowej S7 przez Gminę Dobczyce. /w załączeniu/
  4. Propozycja Gminy Dobczyce wystosowana przez Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce w dniu 28.09.2022r. do Pana Tomasza Żuchowskiego p.o. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad dotycząca opracowania społecznego wariantu drogi ekspresowej S7 z Krakowa do Myślenic. /w załączeniu/
  5. Odpowiedź Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce na pismo Urzędu Miasta Krakowa dotyczące przedstawionych 22 września 2022 roku w czasie posiedzenia Zespołu zadaniowego ds. opracowania propozycji przebiegu na terenie Gminy Miejskiej Kraków korytarza dla drogi ekspresowej S7 odcinek Kraków – Myślenice propozycji przebiegu korytarza dla drogi ekspresowej S7  /w załączeniu/