Rządowy Fundusz Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych

Program Inwestycji Strategicznych w ramach Polskiego Ładu – plan odbudowy polskiej gospodarki po pandemii COVID-19 mający na celu dofinansowanie projektów inwestycyjnych realizowanych przez gminy, powiaty i miasta lub ich związki w całej Polsce.

w trakcie realizacji

Przebudowa wraz z rozbudową Szkoły Podstawowej w Kornatce realizowana w ramach naboru I.
wodny plac zabaw - zdjęcie poglądowe
W ramach zadania planowane jest stworzenie obiektu umożliwiającego aktywnie spędzanie czasu wolnego poprzez zabawę na wodnym placu zabaw. Dodatkowo zostanie wykonana tężnia solankowa umożliwiająca
Przebudowa z rozbudową infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Dobczyce realizowana jest w ramach II naboru Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych.
W ramach zadania zostanie przebudowana i rozbudowana sieć kanalizacji sanitarnej stanowiącej uzupełnienie istniejącego systemu do obioru ścieków komunalnych. Realizacja tego zadania pozwoli na
Poprawa bezpieczeństwa i komunikacji drogowej na terenie gminy Dobczyce realizowana jest w ramach II naboru do Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych.
plac pod boisko z lotu ptaka
W ramach zadania planowane jest stworzenie miejsca dla uprawiania sportu i aktywności fizycznej. Projekt zakłada stworzenie obiektu sportowego ze sztuczną nawierzchnią i infrastrukturą towarzyszącą,