Gmina pozyskała środki w ramach projektu pn. "Małopolska infrastruktura rekreacyjno-sportowa - MIRS".

nawierzchnia boiska kornatka

Nawierzchnia na boisku wielofunkcyjnym przy Szkole Podstawowej w Kornatce zostanie wymieniona na nawierzchnię poliuretanową. Gmina pozyskała fundusze z Województwa Małopolskiego w kwocie 96.930,00 zł, dzięki którym zostanie wymieniona nawierzchnia na wytrzymalszą,

Przerwa w dostawie wody — Dobczyce

W związku z wystąpieniem problemów technicznych podczas pracy na sieci wodociągowej informujey, że przerwa w dostawie wody potrwa do godz. 17:00

Przerwa w zasilaniu w wodę obejmować będzie ulice: Piłsudskiego, Długosza, Kościuszki, Kingi, Rzeźniczą, Jagiellońską (od ulicy Szkolnej do końca) i Piastowską.

Za wszelkie utrudnienia w korzystaniu z sieci wodociągowej UGiM Dobczyce przeprasza.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 1237 21791.

Fotowoltaika pojawi się na kolejnych budynkach Gminy Dobczyce

Fotowoltaika pojawi się na kolejnych budynkach Gminy Dobczyce

Na ośmiu budynkach użyteczności publicznej w gminie Dobczyce zamontowane zostaną instalacje Odnawialnych Źródeł Energii. Burmistrz Gminy i Miasta Dobczyce Tomasz Suś, w obecności Wiceburmistrz Edyty Podmokły oraz Skarbnik Antoniny Trojan, podpisał umowę na ich montaż z firmą Skorut Systemy Solarne reprezentowaną przez Prezesa Zarządu Adama Skoruta.

Strony