W ramach inisjatywy samorządowej powstanie chodnik przy drodze wojewódzkiej nr 964 poprawiający bezpieczeństwo pieszych

Gmina Dobczyce w ramach Inicjatyw Samorządowych będzie realizować zadanie pn: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 964 Dobczyce- Wieliczka odc. 150 km 0+937,50 - odc. 150 km 2+668,50 w m. Dziekanowice, Sieraków - etap III. Zakres etapu III obejmuje wykonanie w 2021 r. prawie 600 mb

Strony