"Ognioodporni" z Brzączowic zwycięzcami Gminnych Zawodów Sportowo-Pożarniczych

Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze w Dobczycach - fot. Ognioodporni Brzączowice

Trzynaście drużyn rywalizowało w niedzielę, 11 sierpnia w Gminnych Zawodach Sportowo-Pożarniczych. Strażacy dawali z siebie wszystko, by jak najszybciej pokonać sztafetę pożarniczą z przeszkodami i poprawnie wykonać ćwiczenia bojowe. Musieli zmierzyć się też z upałem, który nie łatwo było znieść biegając w pełnym rynsztunku.

Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Dobczyce do szkół na terenie Gminy Myślenice w okresie od 02.09.2019 do 26.06.2020 r.

grafika - dowóz osób niepełnosprawnychPrzedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi transportowej polegającej na dowozie do 14 uczniów posiadających orzeczenie o kształceniu specjalnym (w tym co najmniej jedno dziecko na wózku inwalidzkim) oraz jednym opiekunem z terenu Gminy Dobczyce do Specjalnego Ośrodka
Szkolno-Wychowawczego w Myślenicach lub innej Placówki Oświatowej na terenie Miasta Myślenice, w dni nauki szkolnej. Usługa ma być realizowana w okresie od 2 września 2019 do 26 czerwca 2020 r. (zamawiający przyjął 188 dni).

Nowe stanowisko w urzędzie utworzone z myślą o wsparciu stowarzyszeń

tabliczka informująca przy drzwiach wejściowych do pokoju, gdzie mieści się stanowisko ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi

Gmina Dobczyce znana jest z aktywności mieszkańców. Nic więc dziwnego, że działa tu ponad 50 stowarzyszeń, realizujących ciekawe projekty edukacyjne, kulturalne i sportowe. Z myślą o wsparciu stowarzyszeń, w Urzędzie Gminy i Miasta Dobczyce utworzone zostało stanowisko do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Ogłoszenie

Oferta realizacji zadania publicznego pt.: Organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży jako alternatywne zachowanie wobec uzależnień. Teren organizacji imprezy: remiza OSP w Brzączowicach.

Strony