Witamy na stronie ARCHIWALNEJ

Biuletynu Informacji Publicznej

Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce

 

Od dnia 1 marca 2021 r. Biuletyn Informacji Publicznej prowadzony jest pod adresem: https://bip.malopolska.pl/ugimdobczyce

 

Opublikowane informacje podlegają retencji danych zgodnie z zarządzeniem nr 59/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie prowadzenia Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce

 

Budowa i przebudowa sieci wodociągowej wraz z infrastrukturą w miejscowości Sieraków oraz budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej – zlewnia Kornatka (Zalas).

Wynik: 

Data wyniku: 

2021-03-19 14:30

Podlega Ustawie: 

  • Tak

Kadencja: 

  • 2018-2023

Data zamówienia: 

2020-12-31

Przedmiot zamówienia: 

  • Roboty budowlane

Tryb zamówienia: 

  • Przetargi nieograniczone

Powiat: 

myślenicki

Gmina: 

Dobczyce

Miejscowość: 

Sieraków, Kornatka

Osoba uprawniona do kontaktu : 

- do udzielania informacji w zakresie technicznym:

 Pan Marcin Podmokły, pracownik Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce, pokój 213 w dniach  od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 15.00 tel. 12 372-17-72.

 - do udzielania informacji z zakresu zamówień publicznych:

 Pan Andrzej Suwała, pracownik Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce, pokój 216 w dniach od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 14.00 tel. 12 372-17-86.

Ogłoszenie o zamówieniu: 

Zmiana terminu składania ofert, zmiana terminu otwarcia ofert:

  1. Oferty należy składać do dnia 05 lutego 2021r. do godz. 1100 w Urzędzie Gminy i Miasta w Dobczycach, 32-410 Dobczyce, Rynek 26, Sekretariat Urzędu, pokój nr 102.
  2. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Urzędzie Gminy i Miasta Dobczyce, Rynek 26, Sala posiedzeń - parter w dniu 05 lutego 2021r. o godz. 1115.

Kryteria wyboru ofert: 

  • Kryterium acena -  60 %.
  • Kryterium b gwarancja i rękojmia  – 40 %.

Miejsce składania ofert: 

Urząd Gminy i Miasta Dobczyce, Rynek 26, 32-410 Dobczyce, sekretariat pok 102

Data składania ofert: 

piątek, luty 5, 2021 - 11:00

Miejsce otwarcia ofert: 

Urząd Gminy i Miasta Dobczyce, Rynek 26, 32-410 Dobczyce, sala obrad

Autor opracowania: 

Andrzej Suwała

Data opracowania: 

2020-12-31

E-mail: 

ugim@dobczyce.pl