Wyniki przetargów

Nazwa przetargu Data zamówienia
„Energia słońca dla Dobczyc: Montaż instalacji OZE w obiektach publicznych – Gmina Dobczyce”. 2020-05-07
„Wyposażenie do nowego budynku Szkoły Podstawowej w Dziekanowicach - etap I” 2020-04-27
„Montaż instalacji OZE w obiektach publicznych – Gmina Dobczyce” 2020-04-10
„Wykonanie ogrodzenia działki przylegającej do remizy OSP Bieńkowice - Sołectwo Bieńkowice – etap I”. 2020-03-24
„Budowa sieci elektroenergetycznej oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 540113K relacji Winiary Rudnik” 2020-03-24
„Wykonanie ogrodzenia wzdłuż rowu odwadniającego w Parku Miejskim w Dobczycach” realizowane w ramach zadania „Odwodnienie terenów w kompleksie sieci rowów i cieków odwadniających kompleks Dobczyce – Zarabie (etap I). 2020-03-17
Zaprojektuj i wybuduj - oświetlenie drogi łączącej ul. Witosa z ul. Szkolną w Dobczycach 2020-03-05
„Remont cząstkowy nawierzchni asfaltowych na drogach gminnych Gminy Dobczyce w 2020r. przy zastosowaniu emulsji asfaltowej i grysów , w ilości około 180 ton”. 2020-03-03
„Zakup kruszywa kamiennego”. 2020-02-26
„Budowa oświetlenia obiektów sportowo – rekreacyjnych – Sołectwo Kornatka”. 2020-02-26
Badanie próbek popiołów paleniskowych w celu wykrycia spalania odpadów – 8 szt. 2020-02-20
dostawa materiałów biurowych dla Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce w roku 2020r 2020-02-19
Wywóz odpadów komunalnych z obiektów Gminy Dobczyce w 2020 roku 2020-02-14
Budowa oświetlenia obiektów sportowo – rekreacyjnych – Sołectwo Kornatka 2020-02-14
„Budowa oświetlenia na ul. Laskowej w Dobczycach” w formule zaprojektuj i wybuduj. 2020-02-12
Zaprojektuj i wybuduj - oświetlenie drogi łączącej ul. Witosa z ul. Szkolną w Dobczycach 2020-02-07
„Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Niezdów”. 2020-02-07
opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: „Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 964 w miejscowości Dobczyce, gmina Dobczyce, na odcinku ul. Stadnicka – ul. Skrzynecka” 2020-01-31
opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: „Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 967 w miejscowości Stojowice, gmina Dobczyce od drogi powiatowej 1953K Brzączowice -Gorzków do Energetyków” 2020-01-31
Budowa oświetlenia na ul. Laskowej w Dobczycach” w formule zaprojektuj i wybuduj 2020-01-29

Strony