Witamy na stronie ARCHIWALNEJ

Biuletynu Informacji Publicznej

Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce

 

Od dnia 1 marca 2021 r. Biuletyn Informacji Publicznej prowadzony jest pod adresem: https://bip.malopolska.pl/ugimdobczyce

 

Opublikowane informacje podlegają retencji danych zgodnie z zarządzeniem nr 59/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie prowadzenia Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce

 

„Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Niezdów, Skrzynka i Dobczyce” w systemie zaprojektuj i wybuduj.

Wynik: 

Data wyniku: 

2021-03-19 13:45

Podlega Ustawie: 

  • Tak

Kadencja: 

  • 2018-2023

Data zamówienia: 

2020-12-31

Przedmiot zamówienia: 

  • Roboty budowlane

Tryb zamówienia: 

  • Przetargi nieograniczone

Powiat: 

myślenicki

Gmina: 

Dobczyce

Miejscowość: 

Niezdów, Skrzynka i Dobczyce

Osoba uprawniona do kontaktu : 

Pracownikami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:

- do udzielania informacji w zakresie technicznym:

 Pan Marcin Podmokły, pracownik Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce, pokój 213 w dniach  od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 14.00 tel. 12 372-17-72.

 - do udzielania informacji z zakresu zamówień publicznych:

 Pan Andrzej Malarczyk, pracownik Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce, pokój 216 w dniach od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 14.00 tel. 12 372-17-13.

Ogłoszenie o zamówieniu: 

UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT!!!

  1. Oferty należy składać do dnia 25 stycznia 2021r. do godz. 1100 w Urzędzie Gminy i Miasta w Dobczycach, 32-410 Dobczyce, Rynek 26, Sekretariat Urzędu, pokój nr 102.
  2. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Urzędzie Gminy i Miasta Dobczyce, Rynek 26, Sala posiedzeń - parter w dniu 25 stycznia 2021r. o godz. 1115.

Kryteria wyboru ofert: 

Cena - 60 %

Gwarancja i rękojmia - 40 %

Miejsce składania ofert: 

Oferty należy składać w Urzędzie Gminy i Miasta w Dobczycach, 32-410 Dobczyce, Rynek 26, Sekretariat Urzędu, pokój nr 102.

Data składania ofert: 

poniedziałek, Styczeń 18, 2021 - 11:00

Miejsce otwarcia ofert: 

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego W Urzędzie Gminy i Miasta Dobczyce, Rynek 26 Sala posiedzeń - parter w dniu 18 stycznia 2021r. o godz. 11:15.

Autor opracowania: 

Andrzej Malarczyk

Data opracowania: 

2020-12-31

E-mail: 

ugim@dobczyce.pl