Wyniki przetargów

Nazwa przetargu Data zamówienia
Zaprojektuj i wybuduj - oświetlenie drogi łączącej ul. Witosa z ul. Szkolną w Dobczycach 2020-01-23
Kompleksowe ubezpieczenie Gminy i Miasta Dobczyce wraz z jednostkami organizacyjnymi 2020-01-23
Opracowanie zmian części tekstowych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla 14 – tu miejscowości gminy Dobczyce 2020-01-21
opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: „Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 967 w miejscowości Stojowice, gmina Dobczyce od drogi powiatowej 1953K Brzączowice -Gorzków do Energetyków” 2020-01-17
opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: „Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 964 w miejscowości Dobczyce, gmina Dobczyce, na odcinku ul. Stadnicka – ul. Skrzynecka” 2020-01-17
„Zaprojektuj i wybuduj - oświetlenie uliczne przy drodze gminnej - kierunek Siciny – Sołectwo Kędzierzynka”. 2020-01-09
Modernizacja placu zabaw - sołectwo Stojowic 2020-01-09
„Odbiór ustabilizowanych osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków w Dobczycach” 2019-12-30
Wywóz odpadów komunalnych z obiektów Gminy Dobczyce w roku 2020 2019-12-27
„Odbiór ustabilizowanych osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków w Dobczycach” 2019-12-19
Wywóz odpadów komunalnych z obiektów Gminy Dobczyce w roku 2020 2019-12-18
Zakup wraz z dostawą środka do odwadniania osadów na oczyszczalni ścieków w Dobczycach 2019-12-16
Świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usług pocztowych, polegających na przyjmowaniu, przemieszczaniu i doręczaniu w obrocie krajowym i zagranicznym przesyłek pocztowych i ich ewentualnych zwrotów, oraz usługi odbioru przesyłek z siedziby zam 2019-12-11
Zakup paliw płynnych: do samochodów i urządzeń będących w użyciu Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce oraz do samochodów Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Dobczyce na 2020 rok 2019-12-11
dostawa Wyposażenia w ramach zadania pn. „Prace budowlane w budynku dawnej szkoły podstawowej przy ul. Jagiellońskiej 2 w Dobczycach celem utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi realizowany w ramach programu „Za 2019-12-06
Odbiór ustabilizowanych osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków w Dobczycach 2019-11-27
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn. „Prace budowlane w budynku dawnej szkoły podstawowej przy ul. Jagiellońskiej 2 w Dobczycach celem utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi realizowany w r 2019-11-27
Zagospodarowanie otoczenia Zbiornika Dobczyckiego w Dobczycach - etap II”, CZĘŚĆ 2 2019-11-15
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn. „Prace budowlane w budynku dawnej szkoły podstawowej przy ul. Jagiellońskiej 2 w Dobczycach celem utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi ........ 2019-11-14
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 540113K Winiary - Rudnik w km 0+014,00 - 1+971,60 w miejscowości Rudnik, Gmina Dobczyce” w branżach: drogowej i elektrycznej . 2019-11-14

Strony