Witamy na stronie ARCHIWALNEJ

Biuletynu Informacji Publicznej

Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce

 

Od dnia 1 marca 2021 r. Biuletyn Informacji Publicznej prowadzony jest pod adresem: https://bip.malopolska.pl/ugimdobczyce

 

Opublikowane informacje podlegają retencji danych zgodnie z zarządzeniem nr 59/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie prowadzenia Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce

 

Modernizacja Przedszkola Samorządowego w Dobczycach – opracowanie dokumentacji projektowej

Wynik: 

Data wyniku: 

2021-02-17 14:00

Podlega Ustawie: 

  • Nie

Kadencja: 

  • 2018-2023

Data zamówienia: 

2021-02-05

Przedmiot zamówienia: 

  • Usługi

Powiat: 

myślenicki

Gmina: 

Dobczyce

Miejscowość: 

Dobczyce

Osoba uprawniona do kontaktu : 

- do udzielania informacji w zakresie technicznym jest:

Agnieszka Trąbka - Kursa, pracownik Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce, pokój 213 w dniach od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 15.00 tel. 12 372-17-87.

- do udzielania informacji z zakresu zamówienia jest:

Pan Andrzej Suwała, pracownik Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce, pokój 216 w dniach od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 15.00 tel. 12 372-17-86.

Kryteria wyboru ofert: 

cena 100 %

Miejsce składania ofert: 

Urząd Gminy i Miasta w Dobczycach, 32-410 Dobczyce, Rynek 26, Sekretariat Urzędu, pokój nr 102

Data składania ofert: 

wtorek, luty 16, 2021 - 11:00

Autor opracowania: 

Andrzej Suwała

Data opracowania: 

2021-02-05

E-mail: 

ugim@dobczyce.pl