Witamy na stronie ARCHIWALNEJ

Biuletynu Informacji Publicznej

Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce

 

Od dnia 1 marca 2021 r. Biuletyn Informacji Publicznej prowadzony jest pod adresem: https://bip.malopolska.pl/ugimdobczyce

 

Opublikowane informacje podlegają retencji danych zgodnie z zarządzeniem nr 59/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie prowadzenia Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce

 

"Zakup i dostawa piłkochwytów dla LKS Dziecanovia realizowanego w ramach zadania pn. „Ogrodzenie piłkochwytami oraz montaż oświetlenia wokół boiska treningowego LKS Dziecanovia – Sołectwo Dziekanowice”

Wynik: 

Data wyniku: 

2021-02-22 13:15

Podlega Ustawie: 

  • Nie

Kadencja: 

  • 2018-2023

Data zamówienia: 

2021-02-11

Przedmiot zamówienia: 

  • Dostawa

Powiat: 

myślenicki

Gmina: 

Dobczyce

Miejscowość: 

Rudnik

Osoba uprawniona do kontaktu : 

Pracownikiem uprawnionym do porozumiewania się z Wykonawcami jest:

- do udzielania informacji w zakresie technicznym jest:

Katarzyna Borczak, pracownik Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce, pokój 213 w dniach                      od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 14.00 tel. 12 372-17-89.

- do udzielania informacji z zakresu zamówienia jest:

Pan Andrzej Malarczyk, pracownik Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce, pokój 216 w dniach od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 14.00 tel. 12 372-17-13.

Kryteria wyboru ofert: 

Cena - 100 %

Miejsce składania ofert: 

Oferty należy składać w Urzędzie Gminy i Miasta w Dobczycach, 32-410 Dobczyce, Rynek 26, Sekretariat Urzędu, pokój nr 102.

Data składania ofert: 

czwartek, luty 18, 2021 - 11:00

Autor opracowania: 

Andrzej Malarczyk

Data opracowania: 

2021-02-11

E-mail: 

ugim@dobczyce.pl