Witamy na stronie ARCHIWALNEJ

Biuletynu Informacji Publicznej

Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce

 

Od dnia 1 marca 2021 r. Biuletyn Informacji Publicznej prowadzony jest pod adresem: https://bip.malopolska.pl/ugimdobczyce

 

Obwieszczenia i zawiadomienia Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce

Nazwa Datasortuj rosnąco
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia „Budowa nowego Zakładu Wawel S.A. w Dobczycach przy ul. Przemysłowej” 2015-06-18
Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce o przyjęciu Uchwałą Nr IX/39/15 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 13 maja 2015r., zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Dobczyce – sołectwo Dziekanowice 2015-05-28
Postanowienie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stadniki, Skrzynka, części m. Kędzierzynka oraz części Dobczyc" - ETAP II 2015-05-21
Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla sołectw: Bieńkowice, Brzączowice, Dziekanowice, Niezdów, Nowa Wieś i Sieraków 2015-05-07
Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego sołectw: Kędzierzynka, Kornatka i Rudnik oraz miasta Dobczyce, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2015-03-20
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. GPS.6220.1.2015.V 2015-03-20
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia, GPS.6220.10.2014.V 2015-03-03
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, GPS.6220.6.2014.V 2015-03-02
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o braku obowiąku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środ. - „Usuwanie szkód powodziowych – remont zniszczonego brzegu lewego i prawego na dolnym kanale odpływowym poniżej zapory w Dobczycach w km 59+230 – 59+920" 2015-02-19
Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Dobczyce – sołectwo Dziekanowice 2015-02-18
Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla sołectw Brzezowa, Skrzynka, Stadniki i Stojowice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2015-02-13
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia w sprawie zawieszenia postepowania dotyczącego zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realiazcję przedsięwzięcia, GPS.6220.2.2012.V 2014-12-09
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. GPS.6220.6.2014.V 2014-12-09
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia w sprawie zawwieszenia postepowania dotyczacego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, GPS.6220.11.2014.V 2014-12-04
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o braku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia, GPS.6220.9.2014.V 2014-10-29
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, GPS.6220.11.2014.V 2014-10-23
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowiska, GPS.6220.9.2014.V 2014-09-30
Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Dobczyce – sołectwo DZIEKANOWICE 2014-08-13
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce z dnia 06.03.2014 r., znak GPS.6220.16.2013.V 2014-07-24
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, GPS.6220.2.2012.V. 2014-07-22

Strony