Witamy na stronie ARCHIWALNEJ

Biuletynu Informacji Publicznej

Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce

 

Od dnia 1 marca 2021 r. Biuletyn Informacji Publicznej prowadzony jest pod adresem: https://bip.malopolska.pl/ugimdobczyce

 

Obwieszczenia i zawiadomienia Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce

Nazwa Datasortuj rosnąco
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 2014-04-03
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 2014-04-03
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia GPS.6220.3.2014.V 2014-03-04
Obwieszczenie o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowanaich 2014-02-20
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia . 2014-02-17
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia. 2014-02-17
Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce o przyjęciu Uchwałą Nr L/350/14 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 29 stycznia 2014 r. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Dobczyce – sołectwo Dziekanowice 2014-02-05
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowanich zgody na realizację przedsięwzięcia 2014-02-05
Obwieszcenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowniach 2014-01-10
Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce o przyjęciu Uchwałą Nr XLVII/339/13 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 10 grudnia 2013 r., zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Dobczyce – miasto Dobczyce 2013-12-20
Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Dobczyce – sołectwo Dziekanowice 2013-12-13
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia 2013-11-28
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia 2013-11-28
Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 2013-10-21
Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Dobczyce – miasto Dobczyce dla obszaru D1 2013-10-17
Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce o przyjęciu Uchwałą XLII/307/13 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 31 lipca 2013r., zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Dobczyce – miasto Dobczyce. 2013-08-08
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia 2013-07-29
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o braku potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia 2013-07-29
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia 2013-07-29
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko 2013-07-29

Strony