Witamy na stronie ARCHIWALNEJ

Biuletynu Informacji Publicznej

Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce

 

Od dnia 1 marca 2021 r. Biuletyn Informacji Publicznej prowadzony jest pod adresem: https://bip.malopolska.pl/ugimdobczyce

 

Obwieszczenia i zawiadomienia Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce

Nazwa Datasortuj rosnąco
Obwieszczenie o wydaniu decyzji Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce z dnia 16.07.2014 r., znak: GPS.6220.14.2013.V w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce z dnia 06.03.2014 r., znak GPS.6220.14.2013.V 2014-07-21
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, GPS.6220.14.2013.V 2014-07-04
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, GPS.6220.16.2013.V 2014-07-03
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, GPS.6220.16.2013.V. 2014-07-03
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o sprostowaniu oczywistej omyłki, GPS.6220.14.2013.V 2014-07-03
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, GPS.6220.14.2013.V 2014-07-02
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia, GPS.6220.7.2014.V 2014-06-25
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o braku potrzeby przezprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, GPS.6220.7.2014.V 2014-06-25
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, GPS.6220.6.2014.V 2014-06-18
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowanich, GPS.6220.5.2014.V 2014-06-17
Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego MIASTA DOBCZYCE 2014-06-16
Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego MIASTA DOBCZYCE 2014-06-16
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, GPS.6220.5.2014.V 2014-06-06
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. GPS.6220.5.2014.V 2014-06-06
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o odmowie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowanich, GPS.6220.2.2014.V 2014-05-29
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, GPS.6220.9.2014.V 2014-05-29
Obwieszczenie w sprawie podjęcia postępowania dotyczacego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, GPS.6220.2.2012.V 2014-05-13
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, GPS.6220.2.2012.V 2014-05-13
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, GPS.6220.4.2014.V 2014-05-13
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia, GPS.6220.4.2014. V 2014-05-13

Strony