Wybory samorządowe 2018

Państwowa Komisja Wyborcza
 
 
 
 
Krajowe Biuro Wyborcze
 
 
 
 
Urzędnik Wyborczy – Danuta Krzynówek pełni dyżur w Urzędzie Gminy i Miasta Dobczyce 19 października 2018 roku od godziny 9:00.
 
URZĘDNIKIEM WYBORCZYM JEST PANI DANUTA KRZYNÓWEK
 
 
 
Uwaga zmiana w składzie Miejskiej Komisji Wyborczej w Dobczycach!
 
 
 
 
Uwaga zmiana w harmonogramie dyżurów i składzie Miejskiej Komisji Wyborczej w Dobczycach!
 
 
 
 
 
 

Informacja Starosty Powiatu Myślenickiego z dnia 23 sierpnia 2018 roku w sprawie podania informacji o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie powiatowej komisji wyborczej

OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie podania informacji o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie gminnej (miejskiej) komisji wyborczej

Informacja Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

Datę wyborów wyznacza się na niedzielę 21 października 2018 r.

NABÓR NA URZĘDNIKÓW WYBORCZYCH