Witamy na stronie ARCHIWALNEJ

Biuletynu Informacji Publicznej

Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce

 

Od dnia 1 marca 2021 r. Biuletyn Informacji Publicznej prowadzony jest pod adresem: https://bip.malopolska.pl/ugimdobczyce

 

Ogłoszenia różne

Tytułsortuj malejąco Data
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Dobczyce za rok 2019 2020-11-27
Analiza stanu gospodarki odpadami za 2018 rok 2019-04-30
Budowa kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym drogi wojewódzkiej 2018-03-06
Burmistrz Gminy i Miasta Dobczyce ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż nieruchomości położonej w Brzączowicach, oznaczonej jako działka nr 548, o pow. 0,10 ha zabudowanej budynkiem dotychczas użytkowanym jako przedszkole. 2012-01-10
Burmistrz Gminy i Miasta Dobczyce przeznacza do wydzierżawienia część nieruchomości gminnej położonej w Dobczycach, oznaczonej jako działka nr 882 o powierzchni 0,0104 ha, na której znajdują się urządzenia stacji paliw nr 420 2011-12-09
Burmistrz Gminy i Miasta Dobczyce przeznacza do wydzierżawienia część nieruchomości gminnej położonej w Dobczycach, oznaczonej jako działka nr 882 o powierzchni 0,0104 ha, na której znajdują się urządzenia stacji paliw nr 420 2012-01-25
Burmistrz Gminy i Miasta Dobczyce w związku z przystąpieniem Gminy Dobczyce do projektu grantowego „ Dostępny wirtu@lny świat – szkolenia komputerowe dla mieszkańców województwa małopolskiego i świętokrzyskiego” ogłasza nabór na stanowisko instruktora. 2019-12-04
Decyzja o pozwoleniu na przebudowę drogi gminnej Stadniki-Kwapinka w Kędzierzynce 2020-07-23
Decyzja Starosty Myślenickiego z dnia 17 września 2020 r. w sprawie ustalenia wspólnoty gruntowej w miejscowości Kornatka 2020-09-28
Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Dobczyce do szkół na terenie Gminy Myślenice w okresie od 02.09.2019 do 26.06.2020 r. 2019-08-05
Dzierżawa w trybie bezprzetargowym nieruchomości gminnych zabudowanych budynkiem wielofunkcyjnym o nazwie „ Regionalne Centrum Oświatowo – Sportowego” 2013-01-30
Informacja o przebiegu konsultacji " Rocznego Programu Współpracy Gminy Dobczyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ustawy o działalnosci pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020. 2019-10-28
Informacja o przeznaczeniu do wynajmu w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony od dnia 01.03.2017 r. lokalu mieszkalnego zlokalizowanego w Kędzierzynce, z przeznaczeniem na cele mieszkaniowe dla Pana Mariusza Piwowarczyka 2017-01-16
Informacja o rozliczeniu dotacji z ustawy o sporcie za 2015 r. 2016-03-01
Informacja o rozliczeniu dotacji z ustawy o sporcie za 2017 r. 2018-04-30
Informacja o rozliczeniu dotacji z ustawy o sporcie za 2018 r. 2019-04-30
Informacja o rozliczeniu dotacji z ustawy o sporcie za 2019 r. 2020-03-02
Informacja o rozliczeniu dotacji z ustawy o sporcie. 2017-06-05
Informacja o wszczęciu postępowania w przedmiocie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykorzystanie wód do celów energetyki wodnej dla potrzeb elektrowni wodnej w Dobczycach 2019-02-06
Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie pozwolenia na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej PLAY w Sierakowie 2020-03-04

Strony